MODERNONG FASTING AT ABSTINENCE: SUGGESTIONS LANG NAMAN…

Bawasan ang facebook; dagdagan oras sa tunay na BOOK – ang Bible. Bawasan sobrang Messages; dagdagan Message mo kay Lord – prayer Bawasan browsing sa google; dagdagan browsing sa Simbahan o adoration chapel Bawasan Twitter; dagdagan sweet gestures sa magulang, kapatid o kapamilya Bawasan Youtube; dagdagan kuwentuhang personal sa kapwa tao Bawasan Netlix; dagdagan charity sa mahihirap at maysakit Bawasan e-games; dagdagan physical exercise kasama kaibigan ANG SUSI AY “BAWASAN” HINDI NAMAN IWASAN. ANG SUSI AY “DAGDAGAN” HINDI NAMAN I-TODO.  SABI NI SAN FRANCISCO DE SALES: DAHAN-DAHAN LANG, UNTI-UNTI (KEEP IT SWEET, KEEP IT SIMPLE, KEEP IT HUMBLE). LOVE-OFFERING KAY LORD NGAYONG 40 DAYS OF LENT!  Share on FacebookTweet Total Views: 208