SAINTS OF JANUARY: SAN JUAN NEUMANN, OBISPO

ENERO 5 A. KUWENTO NG BUHAY Tulad ni Santa Elisabet Ann Seton, ang santong si San Juan Neumann ay maringal na ipinagdiriwang din sa United States, dahil siya ay doon nag-alay ng kanyang buhay bilang pari at bilang obispo. Isa siyang US citizen tulad ni Santa Elisabet Ann. Ipinanganak noong 1811 si San Juan Neumann sa dating Bohemia (ngayon ay Czech Republic).  Pangarap talaga niyang makarating sa America at maging pari doon.  Nang dumating siya sa bansang iyon, na-ordenahan nga siya bilang isang pari at pagkatapos ay naging bahagi ng religious congregation na tinatawag na Redemptorists.  Ipinadala siya sa ibat-ibang lungsod upang maglingkod bilang pari. Siya ang unang Redemptorist na gumanap ng kanyang pamamanata (religious profession) sa United States. Sa Pilipinas, ang mga Redemptoristsay nasa maraming lugar pero mas kilala sila bilang mga pari at brothers na tagapangasiwa ng Baclaran Church. Isa sa mga debosyon na itinataguyod ng mga Redemptorists ay ang debosyon sa Mother of Perpetual Help. Naging obispo si San Juan at masigla niyang itinatag ang maraming mga parochial schools at mga parokya para sa mga imigranteng mula sa Europa na nakarating sa America. Kaya nga noong dati, sa America ay karaniwang maririnig na ang isang parokya ay “German parish,” “Italian Parish,” o “Irish Parish.”  Ibig sabihin nito, ang parokya ay ispesyal na itinatag upang mangalaga sa mga nationalities na nabanggit at ang karamihan sa mga tao sa parokyang iyon ay mga katutubo ng mga bansang nabanggit.  Matalino at masipag si San Juan.  Sa katunayan, matatas siya sa 12 wika na kanyang pinag-aralan at mabilis na natutunan. Sumulat siya ng mga libro sa katesismo, at ng Bible History para sa mga estudyante ng parochial schools. Mahal ni San Juan Neumann ang mga bata, ang mga madre at ang mga imigrante.  Pero kilala din siya sa pagmamahal niya sa mga American Indians. Nagkaroon ng kaugnayan si San Juan Neumann sa buhay ni Santa Elisabet Ann Seton. Pumanaw si San Juan Neumann noong 1860 at naging santo noong 1977. Siya ng unang obispo mula sa United States of America na naging isang santo. B. HAMON SA BUHAY Maraming nangangarap ngayon na mangibang-bansa dahil sa kagustuhang yumaman o umunlad.  Si San Juan Neumann ay nangarap mag-abroad para maglingkod sa Diyos at sa mga nangangailangan ng kanyang tulong. Ipagdasal natin ang ating mga kababayang imigrante sa ibang bansa upang kasama ng kanilang pag-unlad sa buhay ay maging mga lingkod din sila ng Panginoon sa mga bansang kinalalagyan nila ngayon. Ngayong Bagong Taon, si San Juan nawa ang gumabay sa ating upang maging buhay na ala-ala tayo ng Diyos sa mga kapus-palad. K. KATAGA NG BUHAY Mt. 19:29 At ang mag-iwan ng nga tahanan, mga kapatid, ama at ina, mga anak o mga bukid alang-alang sa ngalan ko, tatanggap siya ng sandaang beses at makakamit ang buhay na walang hanggan.  (from: Isang Sulyap sa mga Santo, by Fr. RMarcos) Share on FacebookTweet Total Views: 190