MGA PAGNINILAY SA KAHULUGAN NG MGA MAHAL NA ARAW

   PAANO BA UUNAWAIN ANG MGA MISTERYO NG PANANAMPALATAYA NGAYONG HOLY WEEK?   Pakinggan/ panoorin ang ilang mga pagninilay sa Youtube sa ibaba tungkol sa mga hiwagang kaugnay ng ating pagdiriwang ng Holy Week. Ang mga ito ay batay sa mga aral ni Joseph Ratzinger (Pope Benedict XVI): PINAGPAKASAKIT NI PONCIO PILATO,  IPINAKO SA KRUS, NAMATAY, INILIBING https://www.youtube.com/watch?v=m678WP9fTCU&list=PLB__aM-7Rm9xI5daspqTJfQHwAl89CniG&index=5 NANAOG SA KINAROROONAN NG MGA YUMAO https://www.youtube.com/watch?v=7SeeTYmpJws&list=PLB__aM-7Rm9xI5daspqTJfQHwAl89CniG&index=6 NANG IKATLONG ARAW, NABUHAY MAG-ULI https://www.youtube.com/watch?v=YL4vWIExY3g&list=PLB__aM-7Rm9xI5daspqTJfQHwAl89CniG&index=7 UMAKYAT SA LANGIT, NALULUKLOK SA KANAN NG AMA https://www.youtube.com/watch?v=RoeMvfNrJ50&list=PLB__aM-7Rm9xI5daspqTJfQHwAl89CniG&index=8   DOON MAGMUMULA, PARIRITO AT HUHUKOM… https://www.youtube.com/watch?v=DJfI0_B51rM&list=PLB__aM-7Rm9xI5daspqTJfQHwAl89CniG&index=9 Share on FacebookTweet Total Views: 220