SAINTS OF JANUARY: SAN SEBASTIAN AT SAN FABIAN

ENERO 20 SAN SEBASTIAN, MARTIR AT SAN FABIAN, SANTO PAPA AT MARTIR A. KUWENTO NG BUHAY Si San Sebastian ay isa sa mga patron (co-patron) ng paborito kong parokya sa Pulong Buhangin, Sta. Maria, Bulacan (Our Lady of Mt. CarmelParish), kasama ng Mahal na Birheng del Carmen at ni San Roque. Naaalala ko ang kanyang imahen na nagpapakita sa kanya bilang isang makisig na kabataang lalaki na nakagapos sa poste at punong-puno ng mga sibat sa kanyang katawang duguan. Isa sa mga unang naging sikat na santo at naging makulay ang pagsasalaysay ng buhay ang kay San Sebastian, kaya madali siyang nakilala at pinagpugayan ng mga unang Kristiyano. Ayon kay San Ambrosio, na obispo ng Milan, Italy at nagbinyag kay San Agustin, si San Sebastian ay tubong Milanat ang kanyang mga magulang ay mga Kristiyano. Isa siyang ulirang sundalo. Hindi niya nais maging isang sundalo subalit napilitan siya dahil napili siyang maglingkod sa bayan. Naging kapitan ng mga sundalo si San Sebastian sa Roma at malaking tulong ang nagawa niya upang saklolohan ang mga Kristiyanong pinag-uusig noong panahon ni Emperador Diocletian. May mga nasulat na kuwento tungkol sa kanyang pag-alalay sa mga martir na lakasan ang kanilang loob at magsumikap na maging tapat hanggang kamatayan. Sa wakas, dumating na ang panahon na siya mismo ay dapat ding magpatunay ng kanyang tapang at tatag sa oras ng pag-uusig. Inutusan ni Diocletian ang mga sundalo na patayin si Sebastian sa pamamagitan ng mga sibat. Iniwanan nila si Sebastian na akala nila ay patay na. Pero isang Kristiyanong babaeng ang pangalan ay Irene ang nakatagpo sa kanya at iniuwi siya sa bahay upang alagaan at pagalingin. Nang gumaling siya, si Sebastian ay muling nagpunta sa emperador upang ipahayag ang kanyang pagtutol sa marahas na pag-uusig laban sa mga Kristiyano. Muli, inutusan ng emperador ang mga sundalo na bugbugin hanggang mamatay itong si Sebastian. Itinapon sa isang kanal ang kanyang katawan. Maaaring namatay siya noong taong 288. Nagpakita si San Sebastian sa isang babaeng ang pangalan ay Lucina upang hilingin na kunin ang kanyang katawan at ilibing nang maayos sa isang puntod na ngayon ay nasa basilica si San Sebastian sa Roma. Mula pa noong una, dito dinadalaw ng mga deboto ang libingan ni San Sebastian sa Appian Way ad Catacumbas sa Roma. Naging patron si San Sebastian laban sa salot o plague, dahil sa kanya humingi ng tulong ang mga tao at tumigil ang salot noong taong 680. Si San Fabian naman ay hindi kasing sikat ni San Sebastian subalit isa rin siyang magiting na martir at dating obispo ng Roma (Santo Papa) noong taong 236.   Siya ay nagdusa noong pagtuligsa sa simbahan sa ilalim ni Emperador Decius.  Sinasabing nahirang bilang Santo Papa si Fabian dahil sa isang tanda na galing sa langit.  Ayon sa kuwento ni Eusebio, may isang kalapating lumitaw at dumapo sa ulo ni Fabian habang pumipili ng bagong Santo Papa ang mga tao sa Roma.  Noong panahong iyon, si Fabian ay hindi man lamang isang pari o obispo. Siya ang unang layko o layman na nahirang bilang Santo Papa. Malamang na pagkatapos ng paghirang sa kanya, saka pa lamang siya inordenahang pari at obispo. Ang alam nating mga detalye sa buhay ni San Fabian ay mula sa panulat ni San Cipriano. Tinamasa ni San Fabian ang korona ng pagiging martir noong taong 250. Inilibing siya sa sementeryo ni San Calisto sa Roma. May lapida ang kanyang puntod na ang isinasaad ay ganito: “si Fabian, obispo at martir.” Noong una pa man ay sabay na ipinagdiriwang ang dalawang martir na ito bagamat ngayon ay hiwalay na ang paggunita sa kanila sa liturhiya. Pareho din silang nasa litanya ng mga santo. B. HAMON SA BUHAY Sa buhay nina San Sebastian at San Fabian, mababakas natin ang kanilang lakas ng loob at katapangan na panindigan ang kanilang pananampalataya kay Hesus. Kapwa sila namatay para sa kanilang pananalig sa Diyos. Bagamat hindi tayo lahat maaaring maging martir tulad nila, sikapin nating maging buo ang ating loob sa pagpapahayag ng ating pananalig kay Kristo sa mga simpleng ginagawa natin sa bawat araw. Ang mga martir na Sebastian at Fabian nawa ang magbigay ligaya sa atin sa harap ng mga hamon ng pang-araw-araw na buhay. K. KATAGA NG BUHAY JN 10:11 Ako ang siyang mabuting pastol. Nag-aalay ng kanyang buhay alang-alang sa mga tupa ang mabuting pastol. (mula sa aklat na “Isang Sulyap sa mga Santo, by Fr. RMarcos) Share on FacebookTweet Total Views: 184