SAINTS OF JANUARY: SANTO TOMAS AQUINO

ENERO 28 A. KUWENTO NG BUHAY Sino sa mga nag-aral sa Catholic school ang hindi nakakakilala kay Santo Tomas Aquino? Kahit sa ating bansa ay bantog ang kanyang ala-ala dahil sa University of Santo Tomas na siyang pinakamatandang pamantasan sa buong Far East, ang pamantasan na ipinangalan sa kanya. Si Santo Tomas Aquino ay mula sa mayamang Italyanong pamilya, anak siya ng Count of Aquino (ang “count” ay isang marangal na posisyon sa lipunan noon) at ng maybahay nitong may lahing German. Noong 1225, ipinanganak siya sa palasyo ng pamilya nila sa Roccasecca. Una siyang pinag-aral ng mga magulang sa malapit na monasteryo ng Monte Cassino. Ang monasteryong ito ang itinatag ni San Benito (Saint Benedict) para sa kanyang mga monghe, ang mga Benedictines.  Dito sa Monte Cassino nakalibing si San Benito at ang kanyang ka-kambal na si Santa Scholastica. Pagkatapos ay nag-aral si Tomas sa University of Naples kung saan nakahalubilo niya ang mga miyembro ng Order of Preachers o Dominicans (religious order na itinatag ni Santo Domingo de Guzman). Nahikayat siyang maging isang paring Dominican at sumapi sa grupo noong siya ay 18 taong gulang. Hindi natuwa sa pasyang ito ng kanyang ama at sa halip ay tinangka nitong hadlangan ang balak ni Tomas. Sobra ang pagtutol ng kanyang ama na ipina-kidnap pa niya ang sariling anak at ikinulong sa tore ng palasyo nang 15 buwan upang makalimutan ang pagiging paring Dominican. Sinasabing minsan ay naisip ng ama ni Tomas na siya ay padalhan ng isang babaeng aakit sa anak upang mawala sa isip nito ang pagpapari. Subalit nang pumasok ang babae sa kuwarto ni Tomas, kumuha siya ng isang sulo na may apoy at hinabol papalabas ang babae. Tumakbo papalayo ang babae sa takot na siya ay masunog. Sa gayon, ipinakita ni Tomas na walang tuksong magiging balakid sa kanyang pangarap maglingkod sa Panginoon. Tinulungan si Tomas ng kanyang mga kapatid na babae na makatakas sa tore at naging kasapi siya ng Dominican Order. Nag-aral siya sa Paris, France at sa Cologne, Germany kung saan naging guro niya ang Dakilang San Alberto na sikat at mahusay na propesor na Dominican din. Bumalik siya sa Paris upang kamtin ang kanyang Master of Sacred Theology sa gulang na 31.  Kasama ni San Buenaventura, ipinagtanggol niya ang karapatan ng mga prayle (mga kasapi ng religious order o congregation) na magturo sa pamantasan sa mariing pagtutol naman ng mga paring diyosesano. Sa kanyang pag-aaral, si Santo Tomas ay napansing laging tahimik lamang at hindi palasalita tulad ng iba. Dahil medyo malaki din ang kanyang pangangatawan at dahil nga tahimik siya, nabansagan siya na “the Dumb Ox” o tila isang toro na pipi.  Hindi alam ng mga kaklase ni Santo Tomas na darating ang panahon na ang akala nilang pipi ay magiging magiting na guro na pakikinggan at susundan ng maraming mag-aaral mula noon hanggang ngayon. Maraming isinulat si San Tomas Aquino at dito ay nagningning ang kanyang mga aral sa pilosopiya at teolohiya. Nandiyan ang Summa contra Gentiles, sa kahilingan ni San Raymundo ng Penyafort, bilang isang gabay para sa mga misyonerong pupunta sa lupain ng mga Muslim. Nandiyan din ang Summa Theologica na pinakabantog sa kanyang mga aklat; ito ay tungkol sa mga katanungang pang-teolohiya o tungkol sa Diyos, at pinag-aaralan pa ito hanggang ngayon sa mga seminaryo at paaralang Katoliko.  Si Santo Tomas din ang sinasabing may-akda ng awiting “Tantum Ergo” na ating inaawit tuwing may Banal na Oras o pagsamba sa Banal na Eukaristiya. Sa tugatog ng kanyang katanyagan bilang propesor, at manunulat, bigla na lamang tumigil ng pagtuturo at pagsusulat si Santo Tomas. Minsan sa kanyang pagmimisa, nakadama siya ng isang karanasang kakaiba at nag-udyok sa kanya upang manahimik na. Bilang pagsunod sa Santo Papa, naglakbay patungong Lyons, France si Santo Tomas subalit namatay siya sa daan sa monasteryo ng mga Cistercians sa Fossanova, Italy noong March 7, 1274. Ngayong araw ang paggunita sa paglilipat sa kanyang bangkay sa Toulouse, France noong 1369. Itinanghal na pantas ng simbahan si Santo Tomas at binigyan pa ng bansag na “the Angelic Doctor” o mala-angel na pantas dahil sa mataas at malinaw na karunungan at katuruan niya at dahil sa kanyang pagkakaroon ng isang busilak at malinis ang puso. B. HAMON SA BUHAY Narito ang isang santo na nagpapatunay na ang karunungan at kaalaman ay maaaring magdala sa atin sa lalong malalim na kabanalan, sa halip na sa kayabangan at pagdududa sa Diyos.  Huwag tayong tumigil sa pag-aaral ng ating pananampalataya at sa pagtuklas sa mga kaalaman sa ating paligid na maaari pang magpayabong sa ating buhay ngayon. Sa tulong ni Santo Tomas, asamin nawa natin na marating ang tunay na karunungan na magbibigay liwanag sa ating buhay. K. KATAGA NG BUHAY Mga Salmo 1:1-2 Napakasaya ng taong di sumusunod sa payo ng masama at di lumalakad sa daan ng makasalanan o umuupong kasama ng mga mapangkuta, kundi batas ng Panginoon ang kanyang kinalulugdan na araw-gabing pinagninilayan. (mula sa “Isang Sulyap sa mga Santo, by Fr. RMarcos) Share on FacebookTweet Total Views: 174