Home » Blog » NASA BIBLIYA BA? – ANG ESPIRITU SANTO AY DIYOS

NASA BIBLIYA BA? – ANG ESPIRITU SANTO AY DIYOS

ANG TUMATANGGI NA SI HESUKRISTO AY DIYOS AY TUMATANGGI DIN NA DIYOS ANG ESPIRITU SANTO. ANG MGA SAKSI NI JEHOVAH AT IGLESIA NI CRISTO AY TUTOL SA SANTISSIMA TRINIDAD AT NATURAL, SA ESPIRITU SANTO DIN.
IISA LANG ANG DIYOS NA NAGPAHAYAG NG SARILI NIYA SA TATLONG PERSONA – AMA, ANAK AT ESPIRITU SANTO.
JN 14: 15-17
JN 14: 25-26
GAWA 5: 3-4
GAWA 13: 2-4
GAWA 15: 27-28
GAWA 21: 9-11

–>