Home » Archives for Our Parish Priest

YEAR OF PRAYER 5: MGA KAWANGGAWA (WORKS OF MERCY) BILANG PANALANGIN

ANO ANG WORKS OF MERCY? Ang mga gawang-kabanalan o works of mercy ay mga kilos ng pagmamahal sa paglilingkod at awa sa kapwang nangangailangan ng tulong – materyal man o espirituwal. Tila sa una ay hindi angkop na ituring itong isang panalangin, subalit hindi…

Read More

IKA-SAMPUNG LINGGO NG KARANIWANG PANAHON B

BAKIT MATIGAS ANG PUSO? MK 3: 20-35 MENSAHE Ngayong balik Karaniwang Panahon tayo, matutunghayan natin sa Mabuting Balita ang dalawang grupong lumapit kay Hesus. Nariyan ang mga kamag-anak niya at mga eskriba na nagtulong pumintas sa kanya, na siya daw…

Read More

10th SUNDAY IN ORDINARY TIME B

WHY THE HARDNESS OF HEART? MK 3: 20-35 MESSAGE As we enter Ordinary Time, today’s Gospel presents two groups before Jesus. On one hand, his relatives and the scribes unite to criticize him, accusing him of madness or alignment…

Read More