Home » Blog » SINO SI SAN FRANCISCO DE SALES – MGA MATERYAL (RESOURCES)

SINO SI SAN FRANCISCO DE SALES – MGA MATERYAL (RESOURCES)

FR TAM NGUYEN’S PHOTO
150th JUBILEE OF ST. FRANCIS DE SALES AND ST. JANE FRANCES DE SALES
https://ourparishpriest.blogspot.com/2022/08/jubilee-year-ni-san-francisco-de-sales.html 

NOVENA/ NOBENA

https://ourparishpriest.blogspot.com/2020/01/novena-to-saint-francis-de-sales.html

PATRON SAINT NG MGA PIPI AT BINGI

https://ourparishpriest.blogspot.com/2019/02/patron-saint-ng-mga-pipi-at-bingi.html

PITONG KALOOB NG ESPIRITU SANTO

https://ourparishpriest.blogspot.com/2017/06/ang-pitong-mga-kaloob-ng-espiritu-santo.html

FASTING O PAG-AAYUNO

https://ourparishpriest.blogspot.com/2019/03/paano-mag-ayuno-fasting-ayon-kay-san.html

https://ourparishpriest.blogspot.com/2020/02/modernong-fasting-at-abstinence.html

PAANO LABANAN ANG TUKSO

https://ourparishpriest.blogspot.com/2020/03/paano-labanan-ang-tukso-part-1.html

PEACE OF MIND

https://ourparishpriest.blogspot.com/2020/01/peace-of-mind-ba-ang-nais-mo-san.html

KUNG MAY PASANG-KRUS KA

https://ourparishpriest.blogspot.com/2018/09/may-pasang-krus-ka-ba-ngayon-sa-iyong.html

MAGPASENSYA

https://ourparishpriest.blogspot.com/2019/03/magpasensya-umaga-at-gabi.html

MAY BFF KA BA?

https://ourparishpriest.blogspot.com/2018/07/may-mas-ok-pa-sa-bff-ang-bfh.html

HUWAG MAGING MAGAGALITIN

https://ourparishpriest.blogspot.com/2019/07/huwag-maging-magagalitin.html

MATUTO KAY HESUS

https://ourparishpriest.blogspot.com/2019/05/matuto-sa-akin.html

PUSO PARA SA DUKHA

https://ourparishpriest.blogspot.com/2019/07/may-puso-ka-ba-para-sa-mga-dukha.html

PAGTITIIS

https://ourparishpriest.blogspot.com/2019/06/kainaman-ng-pagtitiis.html

TUNAY NA MAHALAGA

https://ourparishpriest.blogspot.com/2019/05/ano-ang-tunay-na-mahalaga.html

HUWAG MABAGABAG

https://ourparishpriest.blogspot.com/2019/02/huwag-mabagabag.html

NASAAN ANG PANANAMPALATAYA MO?

https://ourparishpriest.blogspot.com/2019/07/nasaan-na-ang-pananampalataya-mo.html

MAAWA KA, LORD

https://ourparishpriest.blogspot.com/2019/07/maawa-ka-naman.html

SARILI O SABI-SABI

https://ourparishpriest.blogspot.com/2019/07/magtiwala-sa-sarili-hindi-sa-sabi-sabi.html

LAHAT NG MAYROON KA AY TINANGGAP MO MUNA

https://ourparishpriest.blogspot.com/2019/05/hindi-ba-lahat-ng-mayroon-ako-ay.html

PAGIGING PERPEKTO?

https://ourparishpriest.blogspot.com/2019/03/ang-pagiging-perpekto-ay-makapaghihintay.html

TIWALA SA DIYOS

https://ourparishpriest.blogspot.com/2019/02/magtiwala-sa-diyos-at-ipanatag-ang.html

SAAN GALING ANG PROBLEMA?

https://ourparishpriest.blogspot.com/2019/09/pakatandaan-hindi-sa-diyos-galing-ang.html

MAGSALITA AT MAKINIG DIN

https://ourparishpriest.blogspot.com/2019/09/magsalita-ka-makinig-ka.html

MANATILI SA HARAPAN NIYA

https://ourparishpriest.blogspot.com/2019/09/basta-manatili-ka-lang-doon.html

TUMAYO KA MULI

https://ourparishpriest.blogspot.com/2019/08/tumayo-ka-muli-pero-dahan-dahan-lang.html

HINDI SOLUSYON ANG GALIT

https://ourparishpriest.blogspot.com/2019/08/hindi-solusyon-ang-galit.html

SA DIYOS ANG AWA, SA TAO ANG GAWA

https://ourparishpriest.blogspot.com/2019/06/nasa-diyos-ang-awa-sa-atin-naman-ang.html

PERLAS, HINDI KABIBE

https://ourparishpriest.blogspot.com/2019/06/ang-perlas-po-dapat-hindi-ang-kabibe.html

YES LAGI!

https://ourparishpriest.blogspot.com/2019/06/yes-lagi-sa-inspirasyon.html

TUMUGON KA

https://ourparishpriest.blogspot.com/2019/06/tumugon-kapag-kinakausap.html

PALAYAIN ANG PUSO

https://ourparishpriest.blogspot.com/2019/05/palayain-mo-ang-aking-puso.html

TAHAKIN ANG LANDAS NA TOTOO

https://ourparishpriest.blogspot.com/2019/05/pakumbabang-tahakin-ang-landas-ng.html

KONTI MAN AY SAPAT NA

https://ourparishpriest.blogspot.com/2019/04/sapat-na-sa-diyos-ang-kaunting-mayroon.html

MAGING TUNAY

https://ourparishpriest.blogspot.com/2019/03/maging-tunay-na-ikaw.html

MAGPAKATOTOO

https://ourparishpriest.blogspot.com/2019/03/magpakatotoo-ka-please.html

HUWAG MAG-ALALA

https://ourparishpriest.blogspot.com/2019/02/itigil-na-ang-pag-aalala.html

PABAYAAN KUMILOS ANG DIYOS

https://ourparishpriest.blogspot.com/2019/02/pabayaan-mong-kumilos-ang-diyos.html

updated – #ourparishpriest 2023