Home » history

DEBOSYON KAY SAN JOSE: MUNTING KASAYSAYAN

SA SIMULA, TILA NAKALIMUTAN SI SAN JOSE… Hanggang ika-apat na siglo (4th century), tila nakalimutan si San Jose. Sa mga simbahang Ortodosso, kilala si San Jose bilang “The Holy Righteous Elder Bethrothed” subalit walang nabuong debosyon sa kanya. Inaalala siya kasama…

Read More