Home » holy mass

ANO ANG BANAL NA MISA? PART 5: ANG PAMBUNGAD NA PANALANGIN

Ang mga panimulang ritwal ng Misa ay nagtatapos sa isang panalangin na tinatawag ding Pambungad na Panalangin o “Collect” sa Ingles. Ito ay binubuo ng sumusunod: Isang paanyayang magdasal (Manalangin tayo…) Sandaling katahimikan upang maitaas ng lahat ang mga kahilingan nila sa Diyos Ang panalanging kung saan…

Read More