Home » Blog » KUWENTONG PAROKYA (PARISH CHRONICLES) – 1

KUWENTONG PAROKYA (PARISH CHRONICLES) – 1

ANG PARISH PRIEST (KURA PAROKO)


Lahat ng parokya, may Parish Priest, ang tumatayong siyang ama ng pamayanan ng Diyos sa isang munting lugar. Ang Parish Priest ang karaniwang kaisa-isang pari para sa buong parokya.  Dito sa pilipinas bihira ang parokya na may dalawa o higit pang pari.  Normal na ang mayroong isa, ang Parish Priest o Kura Paroko.
Iba’t-iba ang pananaw ng mga tao sa kanilang Parish Priest.  Kapag bago pa lang ang pari, at lalo pa at ito’y bata pa, kinagigiliwan siya ng mga tao.  Laging may nakamasid at nakikinig sa kanyang mga kilos at salita.  Kapag magaling ang karisma niya, tiyak madali niyang mahahatak ang mga tao patungong simbahan.
Gusto ng mga taong ang Parish Priest nila ay mahusay magsalita, magaling makisama, mabait at maunawain sa kanila at malapit ang puso sa mga mahihirap.  Merong mga lugar na gusto nila ang pari ay magaling kumanta, maganang kumain o kaya naman sanay mag-ballroom dancing o modern dance.
Minsan naman, ang Parish Priest ay kinatatakutan kung akala ng mga tao na siya ay matapang o mahigpit sa disiplina.  Kinaiinisan naman kung akala nila hindi siya magaling o walang pakialam sa buhay ng parokya o kung pabaya siya sa kanyang trabaho.
Kapag sa simula pa lang o kaya sa pagdaan ng panahon ang Parish Priest ay hindi na nagustuhan ng mga tao (o ng ilang mga tao), parang nasa kahon na siya sa mata ng iba.  Mahirap nang kumilos at asahang laging may tensyon sa parokya tungkol sa paglilingkod.
Dito pa naman sa Pilipinas, sabi nila, ang daming matang nakatingin sa Parish Priest, at karamihan sa kanila naghihintay lamang ng maling kilos at pagbagsak ng Parish Priest o pagkasira ng kanyang pangalan. 
Naaalala ko ang isang sikat na naisulat na tula ilang taon na ang nakalilipas tungkol sa isang pari  na lagi na lamang mali sa mata ng kanyang nasasakupan.  The Priest is Always Wrong, sabi ng titulo ng maikling kathang ito.  Sinubukan kong makakita ng kopya nito.  Basahin na lamang po ang sumusunod:
(ANG PARI AY LAGING MALI)
If he begins the mass on time, his watch is advanced;
If he begins the mass five minutes later, he keeps people waiting.
(kapag nagsisimula siya ng Misa sa tamang oras, tiyak advanced ang relos niya/ kapag nagsisimula siya ng medyo late, pinaghihintay niya ang mga tao)
If he renovates the church, he keeps on spending;
If he does not renovate the church, he allows everything to rot away.
(Kapag pinaayos niya ang simbahan, masyado siyang magastos/ kapag hindi naman niya inasikaso ang simbahan, hinahayaan niya lamang itong mabulok)
If he is with women, he is a playboy.
If he is with men, he is gay.
If he is with children, he is a pedophile.
If he is with old women, he is a mama’s boy.
If he keeps distance from all of them, he is a snob. 
(kapag laging kasama niya ay mga babae, isa siyang playboy/ kapag laging kasama niya ay mga lalaki, isa siyang bakla/ kapag laging kasama niya ay mga bata, isa siyang pedophile/ kapag lagi niyang kasama ay mga matatandang babae o mga manang, isa siyang mama’s boy/ kapag wala naman siyang kasama, isa siyang isnabero)
If he is with old people, he is old fashioned.
If he is with young people, he is out of place.
(kapag ang barkada niya ay mga matatanda, tiyak siya ay makaluma/ kapag ang barkada niya ay mga kabataan, tiyak hindi na siya bagay doon)
If he takes his time in the confessional, he is too slow;
If he does it fast, he does not really care about the penitents.
(kapag mabagal siyang magpa-kumpisal, sobrang bagal niyang kumilos/ kapag binilisan naman niya, tila wala siyang pakundangan sa mga nagkukumpisal sa kanya)
If he preaches longer than ten minutes, he is boring.
If he preaches less than ten minutes, he did not prepare his sermon; 
(kapag nag-sermon siya nang higit sa sampung minuto, nakaka-antok siya/ kapag nag-sermon siya nang wala pang sampung minuto, siguro hindi talaga siya nakapaghanda)
If his voice is loud, he shouts at people.
If his voice is soft , he is too hard to comprehend.
(kapag malakas ang boses niya, bakit siya naninigaw ng mga tao/ kapag mahina naman ang boses niya, hindi siya maintindihan)
If he owns a car, he is too worldly;
If he does not own a car, he is impractical and does not go with the times.
(kapag de-kotse siya, siya ay maka-mundo/ kapag wala siyang kotse, impraktikal siya at napag-iwanan na ng panahon)
If he goes out to visit families, he is always out of the parish;
If he does not visit them, he is not concerned about the welfare of his parishioners.
(kapag madalas siyang dumalaw sa mga pamilya, lagi na lang siyang wala sa parokya/ kapag hindi naman siya dumalaw, wala naman siyang malasakit sa kapakanan ng mga tao.)
If he asks for contributions, he is very materialistic;
If he does not ask for contributions, he is just too proud to ask for help.
(kapag humihingi siya ng donasyon, masyado siyang mukhang pera/ kapag hindi naman siyan humihingi ng tulong, tiyak isa siyang mayabang)
If he is young, he has no experience.
If he is old, he should retire.
(kapag bata pa siya, kulang pa sa karanasan/ kapag matanda naman, kailan ba siya magre-retire?)
If he says sorry, he is insincere.
If he does not say sorry, he is callous.
(kapag sanay siyang magsabi ng “sorry”, hindi siya totoo/ kapag hindi naman siya sanay mag-sorry, isa siyang manhid)
If he defends himself, he is proud and is blind about the real issues.
If he does not defend himself, he is guilty and should be punished soon. 
(kapag ipinagtanggol niya ang sarili, hambog siya at bulag sa mga totoong isyu/ kapag hindi naman siya nagtanggol ng sarili niya, tiyak siya ang may kasalanan at dapat parusahan)
As long as he lives, there are always people who are better than him;
(habang buhay siya, laging may mga taong mas magaling sa kanya)
But when the priest dies … is there anybody willing to take his place?
(pero kapag namatay ang pari… mayroon bang gustong sumunod sa kanyang yapak?)