Home » Blog » SINO SI HESUS? part 3

SINO SI HESUS? part 3

–>

KILALANIN SI HESUS part 3

SA TULONG NG MGA “SALAYSAY NG PAGKABATA”

(INFANCY NARRATIVES)

6. SAAN NAGMULA ANG MGA IMPORMASYON TUNGKOL SA MGA “SALAYSAY NG PAGKABATA”?

MARAMING MGA IMPORMASYON TUNGKOL SA PANGANGARAL AT PAGPAPAGALING NI HESUS AY MULA SA MGA APOSTOL NA NAKASAKSI O NAKAKITA (EYE WITNESS) NG MGA ITO. IBA ANG MGA “SALAYSAY NG PAGKABATA”.

SABI NG IBA, MAAARING GALING ITO SA KUWENTO NI MARIA AT JOSE, PERO HINDI ITO ANG SINASABI NG BIBLIYA.  AT KUNG ITO NGA AY GALING SA MAG-ASAWA, TIYAK NA HINDI MAGKAKAIBA ANG KANILANG MGA KUWENTO.

DAPAT NATING TANGGAPIN NA WALANG PARAAN PARA MALAMAN NATIN KUNG SAAN NGA NAGMULA ANG IMPORMASYON NINA MATEO AT LUKAS. SA GANITO, MAIIWASAN NATIN ANG ISANG PUNDAMENTALISMONG PAG-IISIP NA LAHAT NG ITO AY TUNAY NA KASAYSAYAN. AT MAIIWASAN DIN ANG PANANAW NANG PAGDUDUDA NA NAGSASABING ANG MGA ITO NAMAN AY MGA ALAMAT O KUWENTO-KUWENTO LAMANG.

ANG MGA PAGKAKA-PAREHO SA DALAWANG KUWENTO NI MARCOS AT LUKAS AY NAGPAPAKITA NG MALAKAS NA PATOTOO NA HINDI GAWA-GAWA LAMANG ANG MGA IMPORMASYON KUNDI TUNAY AT SERYOSO.

7. DAHIL HINDI ISINULAT AT DAHIL  HINDI NATIN ALAM ANG PINAG-UGATAN MGA “SALAYSAY NG PAGKABATA”, NABABAWASAN BA ANG HALAGA NG MGA ITO?

HINDING-HINDI PO! HUWAG TAYONG MAPAKO SA PINAGMULAN NG MGA SALAYSAY UPANG HUWAG MAKALIMUTAN ANG MAYAMANG KAHULUGAN NITO NA ITINUTURO NG DALAWANG MANUNULAT O “EBANGHELISTA” NG MABUTING BALITA.  MAY MENSAHE MULA SA DIYOS SILANG KAPWA, AT DITO AY NAGKAKAUGNAY ANG KANILANG MGA ISINULAT.

8. ANO ANG MGA MENSAHE NG MGA “SALAYSAY NG PAGKABATA”?

DALAWA ANG MENSAHE NITO:

8.1. PAGPAPAKILALA KUNG SINO TALAGA SI HESUS

8.2. ANG GAMPANIN O ROLE NI HESUS BILANG KAGANAPAN NG BUONG KASAYSAYAN NG ISRAEL (LUMANG TIPAN)  (itutuloy)