Home » Blog » LA VIRGEN DEL ROSARIO DE CALABA (para sa Our Lady of the Most Holy Rosary Parish, Calaba, San Isidro, NE)

LA VIRGEN DEL ROSARIO DE CALABA (para sa Our Lady of the Most Holy Rosary Parish, Calaba, San Isidro, NE)

–>

MAGALAK BAWAT PAMILYA
PUSOY UMINDAK SA SAYA
SA HARAP NG REYNAT INA
PATRONG GILIW NG CALABA
1.
HAWAK KO ANG ROSARYO MO
UMAGA HANGGANG GABI
TAGUMPAY AT PANATAG KO
SA MATIMYAS MONG KANDILI
2.
ANG TANAN AY NAGBUBUNYI
SA PAGPAPALANG DUMAMPI
ANG NAYON NAMING PINILI
SA LUGOD MO NAWIWILI
3.
KAY HESUS KAMI NA’Y DALHIN
PUSO NAMIN PAG-ALABIN
ANG KAPWA NAMAN LINGAPIN
UPANG LANGIT AY SAPITIN
himig: Dra Beth Lacuna/ titik: fr rm