Home » Blog » NASA BIBLIYA BA? – HAYAHAY LAMANG BA ANG BUHAY?

NASA BIBLIYA BA? – HAYAHAY LAMANG BA ANG BUHAY?

USUNG-USO NGAYON ANG “PROSPERITY GOSPEL” O “HEALTH AND WEALTH GOSPEL” NA IPINAPANGARAL NG MGA PREACHERS NA ANG BUOD NG TURO AY PANAY MAGANDA, MAALIWALAS AT HAYAHAY NA BUHAY.

WALANG MARIRINIG SA KANILA NA KABILANG DIN SA PLANO NG DIYOS ANG PAGSUBOK O PAGPAPADALISAY NG ATING PANANAMPALATAYA SA PAMAMAGITAN NG PAGDURUSA, KARAMDAMAN AT KAHIRAPAN. BAGAMAT HINDI ANG DIYOS ANG SANHI NG MGA ITO AT HINDI NIYA ITO GINAGAMIT BILANG WALANG DAHILANG PARUSA O KAPRITSO LAMANG, PERO MAAARING GAMITIN ANG LAHAT NG ITO PARA SA PAGPAPADALISAY AT PAGLAGO SA KABANALAN AT PANANAMPALATAYA.

TINGNAN SA EBREO 12:5-6

MATEO 5: 11-12

TINGNAN DIN:
MATEO 10: 16-28
ROMA 8:14-18
COL 1:24-26
FIL 1: 27-30
EBREO 11: 32-40
EBREO 12: 1-13
1 PEDRO 1: 3-9; 2: 18-25; 3:13-17; 4:1

–>