Home » Blog » NASA BIBLIYA BA? – MGA RELIC O LABI (REMAINS) NG MGA BANAL NA TAO O BAGAY

NASA BIBLIYA BA? – MGA RELIC O LABI (REMAINS) NG MGA BANAL NA TAO O BAGAY

NAGSIMULA ANG PAGPAPAHALAGA SA MGA RELIC O LABI NG MGA BANAL NA TAO O BANAL NA BAGAY SA SINAUNA PANG KASAYSAYAN NG SIMBAHAN.

IGINALANG AT PINARANGALAN NG MGA UNANG KRISTIYANO ANG MGA MARTIR, ANG KANILANG MGA BUTO, GAMIT O DAMIT.

NAG-UGAT ITO SA ISRAEL NOONG MAS UNA PA, NA NAGPAKITA NG PAGPUPUGAY SA MGA YUMAONG BANAL NA LALAKI AT BABAE NG PANANAMPALATAYA.  MAY MGA HIMALANG KAAKIBAT SA PARANGAL NA ITO. BASAHIN PO ITO:

2 HARI 13-20-21

SALMO 116:15

ITO DIN:

1 COR 3:16

1 COR 6:19

2 COR 6: 16

MAT 14: 34-36

MK 6: 56

LUK 8:40-43

GAWA 5: 14-16

GAWA 19: 11-12

–>