Home » Blog » NASA BIBLIYA BA? – ABORTION

NASA BIBLIYA BA? – ABORTION

MAY MGA NAGSASABI, MINSAN PATI MGA KRISTIYANO, NA WALA SA BIBLIYA NA ANG FETUS SA SINAPUPUNAN AY ISANG TUNAY NA TAO, AT WALA DAW SA BIBLIYA NA ANG SANGGOL SA TIYAN AY MAHAL O PINANGANGALAGAAN NG DIYOS. BAKIT HINDI BASAHIN AT PAGNILAYAN ITO:

IS 49: 1-5

LK 1: 39-44

IBA PA:

IS 44:2, 24

ECCLES 11:5

JER 1:5

JER 20:15-18

HOS 12: 2-4

KARUNUNGAN 7: 1-3

SIR 49:7

NEH 8: 4-12

–>