Home » Blog » NASA BIBLIYA BA? – ANG IKAPU, “TITHING”, “PLEDGE”

NASA BIBLIYA BA? – ANG IKAPU, “TITHING”, “PLEDGE”

MASAYA ANG DIYOS SA TAONG MAPAGBIGAY (LALO NA PARA SA MAHIHIRAP AT PARA SA IKAUUNLAD NG PANANAMPALATAYA)

2 COR 9:7 – HINDI NAPILITAN, O NA KONSIYENSYA LAMANG KUNDI BUONG PUSO AT BUKAS PALAD

SA LUMANG TIPAN:

LEV 27: 30-33

DEUT 12:13

MANDATORY O SAPILITAN ITO SA MGA HUDYO, PERO HINDI SA MGA KRISTIYANO

SUBALIT MAHALAGA SA MABUTING BALITA ANG PAGIGING MAPAGBIGAY:

MAT 6:2-4

LUK 12: 32-34

LUK 12: 34 – ANG TUNAY NA YAMAN AY WALA SA MATERYAL NA BAGAY

BASAHIN NANG BUO:

1 COR 16: 1-2

2 COR 9: 5-14

SUPORTAHAN ANG ATING MGA SIMBAHAN AT PAMAYANANG KRISTIYANO

–>