Home » Blog » NASA BIBLIYA BA? – BAWAL ANG ALAK AT MATAPANG NA INUMIN?

NASA BIBLIYA BA? – BAWAL ANG ALAK AT MATAPANG NA INUMIN?

ILANG MGA PROTESTANTE AT MGA EVANGELICAL O FUNDAMENTAL CHRISTIANS ANG NAGBABAWAL NG ALAK AT INUMING NAKALALASING.

ANG PAGLALASING AY LABAG SA KALOOBAN NG DIYOS. PERO ANG PAG-INOM NANG BANAYAD AT NASA TAMANG LUGAR, TAMANG PANAHON, TAMANG DAMI, AY HINDI BAWAL.

GINAWA NG PANGINOONG ALAK ANG TUBIG SA CANA.

GINAWA NIYANG DUGO NIYA ANG ALAK SA HULING HAPUNAN.

SA BIBLIYA, ANG IPINAGBABAWAL AY PAGKALASING, HINDI ANG ALAK MISMO.

BAWAL ANG PAGKALASING:

PROVERBS 20:1; 23-21

HABAKUK 2:15

IS 5:11

EFESO 5:18

PERO HINDI BAWAL ANG ALAK:

DEUT 14: 26

ECCLES 10:19

SALMO 104:15

JUAN 2:1-11

1 TIM 5: 23

–>