Home » Blog » NASA BIBLIYA BA? – APOSTASY O PAGTALIKOD NG SIMBAHAN SA PANANAMPALATAYA

NASA BIBLIYA BA? – APOSTASY O PAGTALIKOD NG SIMBAHAN SA PANANAMPALATAYA

TURO NG IBANG GRUPO NA NAGANAP ANG APOSTASY O PAGTALIKOD (PAGTATAKSIL) SA PANANAMPALATAYA NG MGA NAUNANG KRISTIYANO (LALO NA NG SIMBAHANG KATOLIKO).
NASA BIBLIYA BA NA ANG BUONG SINAUNANG SIMBAHAN AY MAAARING MAGING TAKSIL O HINDI TAPAT SA EBANGHELYO?
GAWA 20: 29-30
2 TESS 2: 1-3
DITO MAKIKITANG MAY ILAN SA SIMBAHAN NA TATALIKOD SUBALIT HINDI ANG BUONG SIMBAHAN ANG GAGAWA NG PAGTALIKOD SA PANANAMPALATAYA.
2 TIM 4: 2-4 – GINAGANYAK NI PABLO SI TIMOTEO NA MANATILING MATATAG SA KATOTOHANAN; HINDI ITO POSIBLE KUNG ANG BUONG SIMBAHAN AY NAHULOG NA SA PAGTATAKSIL SA PANANAMPALATAYA
2 TIM 2:2, 3:14 – ANG TEMA NG 2 TIMOTEO AY ANG PAGPAPALAGANAP AT PAGPAPATULOY NG MABUTING BALITA, NA HINDI RIN POSIBLE KUNG LUMAYO NA ANG BUONG SIMBAHAN SA KATOTOHANAN. MAY ILAN NA TATALIKOD PERO HINDI LAHAT.
2 PED 2:1-2 – “MARAMI” PERO HINDI “LAHAT”; HINDI MAGTATAGAL ANG PAGTALIKOD NG MGA ITO DAHIL SILA AY MAPUPUKSA AGAD
PAHAYAG 13:7 – TUMUTUKOY SA MAGAGANAP SA HINAHARAP HINDI SA NAGANAP NA 2000 TAON ANG NAKALILIPAS
ANG SIMBAHAN AY HINDI MAGTATAKSIL SA PANANAMPALATAYA DAHIL ANG TAGAPAGTATAG NA SI KRISTO AY NANGAKO NA LAGI SIYANG KASAMA – MAT 28:18-20
MAT 16:18 – MATATAG ANG PUNDASYON NI KRISTO KAY PEDRO
MAT 12:29 – SI KRISTO ANG “MALAKAS” NA TAONG NAGBABANTAY SA SIMBAHAN (cf 1 TIM 3:15). HINDI KAYA NI SATANAS NA IBULID O WASAKIN ANG SIMBAHAN
PAANONG MAGTATAKSIL ANG BUONG SIMBAHAN KUNG PANGAKO NI KRISTO NA LAGI SIYANG MANANAHAN AT MANGANGALAGA DITO – LK 18: 27-30. NAGSINUNGALING BA SIYA KUNG GANOON?
IBA PA
IS 9:6-7
DAN 2: 44-45
DAN 7: 13-14
LK 1: 30-33
MAT 7: 24-29
MK 3: 27
LK 18: 27-30
JN 14: 15-20
1 COR 11:26

–>