Home » Blog » NASA BIBLIYA BA? – PAGGALANG AT PAGTANGGAP SA LGBT?

NASA BIBLIYA BA? – PAGGALANG AT PAGTANGGAP SA LGBT?

TALIWAS SA POPULAR NA KAALAMAN, ITINATANGHAL NG SIMBAHAN ANG PANTAY NA KARANGALAN NG LAHAT NG TAO, AT LALO NA NG MGA MIYEMBRO NG LGBT NA MADALAS DUMANAS  NG DISKRIMINASYON AT PANLILIBAK SA LIPUNAN.

KUNG BABASAHIN ANG CATECHISM OF THE CATHOLIC CHURCH MATUTUNGHAYAN ANG ISA SA PINAKAMATIMYAS NA PAGTURING SA KARANGALAN NG ISANG TAONG MAY ORYENTASYON BILANG LGBT. HINDI ITO MASYADONG NAPAPANSIN PERO NAPAKAGANDANG TURO ITO NG SIMBAHAN TUNGKOL SA MGA TAONG NASA SITUWASYONG LGBT.

CCC 2358: They must be accepted with respect, compassion, and sensitivity. Every sign of unjust discrimination in their regard should be avoided. These persons are called to fulfill God’s will in their lives and, if they are Christians, to unite to the sacrifice of the Lord’s Cross the difficulties they may encounter from their condition.

SUBALIT ANG PAGGALANG AT PAGTANGGAP NA ITO AY MAY KAAKIBAT NA PAALALA NA ISABUHAY ANG ARAL NG PANGINOON TUNGKOL SA KABUTIHAN AT KAGANDAHAN NG SEKSWALIDAD AYON SA KALOOBAN NG DIYOS.

LAHAT AY HINAHAMONG MABUHAY NA MAY MALINIS NA PUSO AT TAMANG PAKIKITUNGO SA KAPWA.

BASAHIN

GEN 19: 1-14

LEV 18: 19-30

1 COR 6: 9-10

1 TIM 1: 10-11

–>