Home » Blog » NASA BIBLIYA BA? – ANG BANAL NA TRADISYON

NASA BIBLIYA BA? – ANG BANAL NA TRADISYON

PAG SINABING TRADISYON SA BIBLIYA O SA DOKTRINA ANG TINUTUKOY NITO AY HINDI IYONG MGA TRADISYONG KATOLIKO NGAYON NA NAGING BAHAGI NA NG KULTURA (SANTACRUZAN, PRUSISYON, SIMBANG GABI, PABASA, ETC.).

ANG TRADISYON SA BIBLIYA AT SA DOKTRINA AY TUMUTUKOY SA MGA ARAL NG PANGINOON NA IPINASA SA PAMAMAGITAN NG SALITA, PAGSAMBA, AT BUHAY NG MGA KRISTIYANO. ANG IBA DITO AY HINDI MATATAGPUAN SA BIBLIYA PERO KAALINSABAY O KAUGNAY NG BIBLIYA. ANG TRADISYON AY HINDI SALUNGAT SA BIBLIYA KUNDI KATAMBAL NITO.

HINDI ITO TUNGKOL SA “TRADISYON NG MGA TAO” – MK 7: 1-13, MT 15:1-9 – KINONDENA NG PANGINOONG HESUKRISTO.

ANG PAKSA NATIN DITO AY “BANAL NA TRADISYON” – MAHALAGANG BAHAGI NG KALIPUNAN NG PANANAMPALATAYA. KAYA KAPAG ISINULAT, HINDI MALIIT NA LETRANG “t” KUNDI MALAKING LETRANG “T” ANG GAMIT.

HINDI KINOKONDENA SA BIBLIYA LAHAT NG TRADISYON NG TAO.

DITO MAKIKITANG ANG PAGBUBUNYAG NG DIYOS (REVELATION) AY NAG-UUGAT SA DALAWANG PINANGGALINGAN – NASUSULAT (BANAL NA KASULATAN O BIBLIYA) AT IPINASA SA SALITA O GAWA (BANAL NA TRADISYON). ANG ILAN SA NASULAT SA BIBLIYA AY NAGSIMULA MUNA SA TRADISYON:

LK 1: 1-4

JN 20: 30-31

1 TESS 2:13

IBA PA:

JN 21:25

GAWA 20:35

1 COR 11:2

1 COR 11:23

MK 16:5

1 COR 15: 1-2

2 TESS 2:15

2 TESS 3:6

2 TIM 1:13

1 TIM 1: 19-20

2 TIM 2:2

1 PED 1:25

2 PED 1: 20

2 PED 3: 15-16

HINDI LAHAT AY ISINULAT, ANG IBA AY ISINALIN SA PANANALITA O BUHAY

2 JN 12

2 JN 13

IBA PA:

LK. 1: 1-4

JN 20: 30; 21: 25

2 TESS 2: 13-3:16

2 TIM 1: 13-14, 3: 14

I JN 2: 24

HUDAS 17