Home » Blog » NASA BIBLIYA BA? – ANG SANTO PAPA, KAHALILI NI SAN PEDRO

NASA BIBLIYA BA? – ANG SANTO PAPA, KAHALILI NI SAN PEDRO

PANGUNGUNA AT  KAHALAGAHAN NI PEDRO SA HANAY NG MGA APOSTOL

MAT 10:25, MK 3: 16-19, LK 6: 14-17, GAWA 1:13

MINSAN SIYA LANG ANG BINABANGGIT… TANDA NG KANYANG TANGING GAMPANIN BILANG PINUNO NG MGA APOSTOL

LK 9:32

MK 16:7

GAWA 2: 37

TAGAPAGSALITA NG MGA APOSTOL, TINIG NG BUONG SIMBAHAN

MT 18: 21

MK 8:29

LK 8: 45

LK 12: 41

JN 6: 68-69

BASAHING BUO: MT 16: 13-20

MT 14: 26-33

LK 5:3 – BANGKA NI PEDRO – SAGISAG NG SIMBAHAN

MK 16:7 – MULA SA MGA ANGHEL

LK. 24: 33-35 UNANG PAGPAPAKITA SA APOSTOL

GAWA 1: 15-26 – NANGUNA SA HALALAN PARA SA KAPALIT NI HUDAS

IBA PA

MT 18:18

IS 22:15-25

LK 5:3

MK 16:7

LK 22:31-32

JN 21:15-19

LK 24: 33-35

JN 20:6

GAWA 1: 15-26

GAWA 2:14FF

GAWA 3: 1-9 – NAMUNO SA MGA ALAGAD MATAPOS ANG PAGKABUHAY

GAWA 10 – TANGING PAGPAPAHAYAG TUNGKOL SA MGA HENTIL

GAWA 11

GAWA 15 – NANGUNA SA COUNCIL OF JERUSALEM

GAL 1:18 – KINONSULTA SA TAMANG KATURUAN