Home » Blog » NASA BIBLIYA BA? – BIBLE ALONE (DAPAT NASA BIBLIYA LANG)?

NASA BIBLIYA BA? – BIBLE ALONE (DAPAT NASA BIBLIYA LANG)?

SAAN SINASABI SA BIBLIYA NA DAPAT SA BIBLIYA LAMANG O DAPAT LAHAT NG PANINIWALAAN AY NAKASULAT SA BIBLIYA?  (BIBLE ALONE, SOLA SCRIPTURA).

ITO ANG SIGAW NG MARAMING PROTESTANTE, IGLESIA NI CRISTO AT IBA PANG SEKTA.

PERO NASAAN ITO SA BIBLIYA? MERON BANG NAKASULAT NA GANUN?

SIMPLENG SAGOT – WALA!

HINDI SINASABI NG BIBLIYA NA “ANG BIBLIYA LAMANG ANG BATAYAN NG PANANAMPALATAYA.”

SA HALIP, NAKASULAT SA BIBLIYA NA MAY KAPANGYARIHAN AT OTORIDAD ANG BANAL NA TRADISYON AT ANG MGA TAGAPAGTURO (KILALA DIN BILANG MAGISTERIUM):

BASAHIN:

MT 16: 18-19

MT 18: 17-18

LK 10:16

SA LUMANG TIPAN, TINGNAN DIN:

DEUT 17: 8-13

ETO PA:

MT 28: 20

GAWA 2: 14-36

MT 18:18

GAWA 15: 28-29

LK 10:16

HUDAS 10-11

AT ETO DIN:

1 COR 10:8

1 COR 11:2

1 TESS 2:13

2 TESS 2:15

I TIM 3: 14-15 – HINDI BINANGGIT NG BIBLIYA MISMO NA 
ANG BIBLIYA ANG TANGI O NAG-IISANG BATAYAN NG KATOTOHANAN, SUBALIT BASAHIN ITO, TUNGKOL SA SIMBAHAN! MARAMING HINDI NAKABASA PA NITO.

2 PED 3: 15-17

2 PED 1:20-21, 2:1

–>