Home » Blog » IWASANG MAGING PALPAK NA DEFENDER NG PANANAMPALATAYANG KATOLIKO – 2

IWASANG MAGING PALPAK NA DEFENDER NG PANANAMPALATAYANG KATOLIKO – 2

2.         UMIWAS SA KASUPLADUHAN

HINDI IBIG SABIHIN NITO NA MASAMA ANG UGALI O MAPANG-API ANG MGA KATOLIKONG MASUGID MANGARAL O MANG-AKAY SA KAPWA.

ANG TINUTUKOY DITO AY IYONG PARANG WALANG DIWA NG PAGIGING BUKAS O HOSPITABLE SA KAPWA. GUSTO MAGING KATULAD NILA ANG IBA BAGO NILA KAKAIBIGANIN ANG MGA ITO. KUNG HINDI KAPAREHO NG ISIP O IDEYA, AYAW NA NILA PAKISAMAHAN. HINDI NA MAAARING MAKAPASOK SA INNER CIRCLE.

KAYA TULOY, SABI NG ILAN ELITISTA ANG ATING SIMBAHAN. PARA SA MAYAMAN. O PABOR LANG SA MAYKAYA. HINDI PANG-TAMBAY. HINDI PANG-SQUATTERS. HINDI PANG GUSGUSIN O UHUGIN.

PWEDE NAMAN TAYONG MAGING BUKAS, PALA-KAIBIGAN, MAPAGTANGGAP O HOSPITABLE SA IBA KAHIT HINDI PA SILA KAPANALIG KAYA. HINDI IYONG HOSPITABLE NA NAG-AANYAYA SA BAHAY, SA PARTY, SA SOCIAL ACTIVITIES. KUNDI IYONG PAGBUBUKAS NG PUSO NA NARARAMDAMAN NG KAPWA TAO NA TANGGAP SILA ANUMAN ANG KANILANG ESTADO, BACKGROUND O KAISIPAN.

KATULAD NI HESUS. KATULAD NG MGA APOSTOL. KATULAD NG MGA SANTO.

ANG DAMING HINDI NAGSISIMBA DAHIL WALANG NGUMITI, NAKIPAG-USAP AT NAG-ANYAYANG MAGING KAISA, KAIBIGAN, KABARKADA.

ANG DAMING HINDI PUMAPASOK SA PAROKYA DAHIL HINDI DINALAW SA TAHANAN PERO DINALAW AT NILAPITAN NG PASTOR AT MINISTRO KAYA SA FELLOWSHIP O CHRISTIAN CHURCH NAPUNTA. 

KELAN HULING DUMALAW SA MGA BAHAY NG MGA SIMPLE AT MAHIHIRAP ANG PARI (PATI MGA CHURCH WORKERS) KAHIT WALANG IA-ANOINT NA MAYSAKIT, O PATAY NA BABASBASAN, O HANDAAN AT KAINAN, AT LALO’T HIGIT KAHIT NA WALANG STIPEND O PABAON. BASTA DUMALAW LANG UPANG MAKILALA AT MAKASALAMUHA ANG HINDI NAGAGAWI SA PAROKYA? KAILAN DIN ITO HULING GINAWA NG MGA MASUSUGID NA TAGAPAGTANGGOL DAW NG PANANAMPALATAYA?

–>