Home » Blog » NASA BIBLIYA BA? – SI HESUS AY TUNAY NA DIYOS

NASA BIBLIYA BA? – SI HESUS AY TUNAY NA DIYOS

ANG PAGPAPAKILALA NG DIYOS KAY MOSES SA NAGLILIYAB NA HALAMAN: “AKO AY SI AKO NGA”.  (I AM)

EXO 3: 13-15

KAYA BAWAL SINUMAN ANG GUMAMIT NG “AKO NGA” BILANG PANGALAN O GAMITIN ITO NA WALANG PAGGALANG, KUNG HINDI AY MAY PARUSANG KAMATAYAN PARA SA MGA HUDYO.

EXO 20:7, DEUT 5:11, LEV 24: 15-17

NAGPAKILALA SI HESUS: “AKO AY AKO NGA” (I AM), NA IKINAGALIT NG MGA NAKIKINIG SA KANYA DAHIL ALAM NILANG ITO ANG NGALAN NG DIYOS NG MGA HUDYO. NINAIS NILANG BATUHIN SI HESUS DAHIL SA AKALA NILANG MALING PAGGAMIT NITO NG BANAL NA PANGALAN.

BASAHIN: JN 8: 52-59

BASAHIN JN 20:26-28 – PAHAYAG NI TOMAS, SA GABAY NG ESPIRITU. HINDI ITO EXPRESSION LAMANG NG PAGKA-GULAT LALO AT ANG KONTEKSTO NG SIPI AY SERYOSO AT LUBHANG KAGALANG-GALANG NA TAGPO. HINDI NAGLALAGAY SA BIBLIYA NG MGA EXPRESSION LAMANG TULAD NG: NAYKUPO! ARAY! O MY GOSH! – KUNG GANOON ANG MANGYAYARI AY HINDI ITO BIBLIYA KUNDI KOMIKS (TAKE NOTE, MGA INC!!!). SERYOSO ANG PAHAYAG NI TOMAS. SI TOMAS AY HUDYO NA MAY PAGGALANG SA NGALAN NG DIYOS.

MAT 2: 1-12 – PAGSAMBA NG MGA PANTAS SA SANGGOL NA SI HESUS

COL 2: 8-10

IBA PA:

LEV 24: 15-16

JN 1: 1-18

JN 8: 23-30

JN 8: 34-47

JN 8: 52-59

JN 10: 24-42

JN 20: 26-28

MAT 2:1-11

MAT 4: 7-11

LK 4: 7-8

GAWA 20:28-29

COL 2: 8-10

COL 1: 15-20

TITO 2: 11-15

–>