Home » Blog » NASA BIBLIYA BA? – IMAHEN, ESTATUWA, PAGSAMBA SA DIYUS-DIYOSAN

NASA BIBLIYA BA? – IMAHEN, ESTATUWA, PAGSAMBA SA DIYUS-DIYOSAN

TALAGANG BAWAL ANG PAGSAMBA SA MGA DIYUS-DIYOSAN – MAGING ITO AY ESTATUWA, PERA AT KAYAMANAN, KAPANGYARIHAN AT LAKAS, KOTSE, SEX, PAGPAPA-MUSCLE AT PAGPAPA-SEXY, AT ANUMANG BAGAY NA NAGIGING SENTRO NG PUSO NG TAO.

AT BAGAMAT SA EXO 20 IPINAGBAWAL NG DIYOS ANG PAGGAWA NG MGA IMAHEN PARA SAMBAHIN, HINDI NIYA IPINAGBAWAL ANG PAGGAWA NG LAHAT NG URI NG IMAHEN (MABABASA SA MGA TALATA SA IBABA).

ANG KONTEKSTO AY GANITO: HINDI BAWAL GUMAMIT NG MGA LARAWAN O IMAHEN KUNG ITO AY MAGDADALA NG ISIP AT ALA-ALA NATIN SA MGA BAGAY NA MAKALANGIT AT MAGDADALA SA ATIN SA PAGSAMBA SA TUNAY NA DIYOS. HINDI SILA MGA DIYUS-DIYOSAN TULAD NANG PANAHON NG MGA PAGANO SA EGYPT NA TINUTUKOY SA EXODO.

PARA IYANG MGA LARAWAN NG MAHAL SA BUHAY NA TAGAPAG-PAALALA SA ATIN NG ATING UGNAYAN, AT SA MGA BAYANI AT MODELO NG PANANAMPALATAYA TULAD NG MAHAL NA BIRHEN AT NG MGA BANAL NA TAO.

MAY MGA TAONG SOBRA MAG-DEBOSYON SA MGA IMAHEN KAYA TULOY NAPUPULAAN SILA. PERO ANG KAMALIAN NG ILAN AY HINDI SALAMIN SA TUNAY NA TURONG KATOLIKO TUNGKOL DITO.

BAWAL ANG SUMAMBA SA MGA DIYUS-DIYOSAN:

EXO 20:3-5

1 COR 10:14

TINGNAN DIN: MAAARING GUMAWA NG MGA IMAHEN NA HINDI HAHANTONG SA PAGSAMBA SA MGA ITO

EXO 25:18-20

BILANG 21: 8-9

1 HARI 7:23-29

EXO 26:1

1 HARI 6: 23-28

COL 1:15 – SI HESUS MISMO AY “LARAWAN” O “IMAHEN” (IKON SA GRIYEGO) NG BUHAY NG DIYOS. ANG DIYOS MISMO ANG NAGBIGAY NG KANYANG IMAHEN O LARAWAN SA LUPA UPANG MAKILALA AT SAMBAHIN NATIN SA KATAUHAN NI KRISTONG ANAK NIYA.

–>