Home » Blog » SI ST. THERESE AT ANG KANYANG “KAPATID” NA VIETNAMESE

SI ST. THERESE AT ANG KANYANG “KAPATID” NA VIETNAMESE

ANG LINGKOD NG DIYOS, BROTHER MARCEL VAN, C.Ss.R. (REDEMPTORIST): MUNTING KAPATID ESPIRITUWAL NI SANTA TERESITA DEL NIÑO HESUS.PAGSILANG AT BUHAY PAMILYA

ISINILANG SI BROTHER MARCEL VAN NOONG MARSO, 15, 1928 SA ISANG MUNTING BARYO NG NORTH VIETNAM (TONKIN). PINANGALANAN SIYANG JOACHIM NGUYEN TAN VAN SA KANYANG BINYAG. MAY ISA SIYANG NAKATATANDANG KAPATID NA LALAKI, SI LE (O LIET, NA NABULAG) AT ISANG BUNSONG KAPATID NA BABAE, SI TE (ANNA-MARIE). SASTRE ANG KANYANG AMA AT MAYBAHAY NAMAN ANG INA NA MINSAN DING NAGSASAKA. DEBOTONG KATOLIKO ANG INA NIYA AT MABAIT AT MAPAGKAWANGGAWA SA KAPWA. HABANG LUMALAKI SI VAN NALULONG SA SUGAL AT PAG-INOM ANG KANYANG AMA. MABAIT AT MARAMDAMING BATA SI VAN AT PUNO NG PAGMAMAHAL AT PAGKAMALUMANAY. BIHIRA SIYANG MAPALAYO SA KANYANG INA.,


BATA PA LAMANG SI VAN AY NAGPAMALAS NA ITO NG PAGIGING MAKA-DIYOS AT MADALAS GUMANAP NG MGA PRUSISYON SA KARANGALAN NG MAHAL NA BIRHEN KASAMA ANG BUNSONG KAPATID NA SI TE, AT ILANG MGA PINSAN AT MGA KALARO. MASAYA SIYANG NAGDARASAL NG ROSARYO KASAMA NG INA. ANIM NA TAON SIYA NANG TUMANGGAP NG FIRST COMMUNION.


MULA NOON, SINIKAP NIYANG MAGKOMUNYON ARAW-ARAW. HINDI NAGTAGAL AT KINUMPILAN NAMAN SIYA. DITO NABUO ANG ISANG PANGARAP: “NAIS KONG MAGING ISANG PARI UPANG DALHIN ANG MABUTING BALITA SA MGA HINDI-KRISTIYANO.” SUBALIT IBA ANG PLANO NG DIYOS.


NANG MAG-ARAL SIYA SA GULANG NA PITO, ANG UNANG GURO NIYA AY NAPAKAHIGPIT AT LAGING PINAPALO ANG MGA BATA NG TUNGKOD. BUMAGSAK ANG KALUSUGAN NI VAN AT SIYA AY NANGAYAYAT.


ANG PAGDURUSA NI VAN

IPINAGKATIWALA NG INA SI VAN KAY FR. JOSEPH NHA, ANG KURA PAROKO NG HUU-BANG. MAY TAHANAN ANG PARI PARA SA MGA KABATAANG LALAKI NA MAS MALALIM NA NAG-AARAL NG KANILANG PANANAMPALATAYA (UPANG MAGING KATEKISTA SA KINABUKASAN), KASABAY ANG PAG-AARAL SA PAARALAN AT ANG PAGTULONG SA SIMBAHAN. ANG MAKAPAPASA AY MAAARING TANGGAPIN SA SEMINARYO MINOR, NA SIYANG PAKAY NI VAN. MAGANDA ANG SIMULA NG BAGONG BUHAY NA ITO HANGGANG ISA SA MGA GURO NA ANG PANGALAN AY VINH AY NASUMPUNGANG SAKTAN SI VAN. DINADALA NIYA ITO SA ISANG KUWARTO AT DOON HINAHAGUPIT NG TUNGKOD NA AYON SA GURO AY ISANG PAGSASANAY SA “MAS BANAL NA BUHAY.” PINAGBANTAAN SIYA SAKALING MAGSUSUMBONG SIYA.  BUTI NA LAMANG AT NAPANSIN NG LABANDERA NG PARI NA DUGUAN ANG MGA DAMIT NI VAN. DINALA NG PARI ANG BATA SA DOKTOR AT PINAGBAWALAN SI VINH NA LUMAPIT KAY VAN.


MINSAN GINAGAWA NI FR NHA NA HALIMBAWA SI VAN SA MGA KATEKISTANG NANLALAMIG SA KANILANG MISYON KAYA’T MAY MGA NAINGGIT SA KANYA. IPINAHIYA AT KINUTYA SIYA NG ILANG MGA KATEKISTA DAHIL SA KANYANG PAGTANGGAP NG KOMUNYON ARAW-ARAW. NAGDULOT ITO NG ISANG KRISIS ESPIRITUWAL KAY VAN. TANGING ANG DEBOSYON SA MAHAL NA BIRHEN AT ANG SANTO ROSARYO ANG NAGING TAKBUHAN NI VAN.


GABI-GABI MATAPOS ANG ORAS NG PANALANGIN, TINUTUYA NG MGA KATEKISTA SI VAN AT HINAHAMPAS NG TUNGKOD O KAYA AY HINUHUBARAN NG DAMIT UPANG IPAHIYA ITO. MARAMING KATEKISTA ANG UMIINON NG ALAK AT NAG-AANYAYA NG MGA BABAE NA TUMUNGO SA KUMBENTO KAPAG WALA ANG PARI. TILA NAKALIMUTAN NA RIN NI FR NHA ANG KANYANG DATING PABORITONG SI VAN AT PINATIGIL ITO SA PAG-AARAL UPANG GAWING KATULONG SA SIMBAHAN.


BUMAHA NAMAN SA BARYO NG PAMILYA NI VAN AT INANOD ANG KANILANG MGA ARI-ARIAN AT ANI. INUBOS NG KANYANG AMA ANG NATIRANG PERA SA SUGAL AT PAGLALASING KAYA ANG KANYANG INA AT MGA KAPATID AY NALUGMOK SA HIRAP. HINDI MAKAPAGPADALA NG DAMIT O SALAPI ANG KANYANG INA KAYA’T NAGHIRAP DIN SI VAN NA NGAYON AY ISA NANG ALIPIN.


LUMAYAS SI VAN KASAMA ANG ILANG KATEKISTA SA PAG-ASANG MATATANGGAP SIYA SA SEMINARYO PERO NANG WALANG MATAGPUANG SEMINARYO O TRABAHO AY NAPILITAN DIN SIYANG BUMALIK SA TAHANAN NG DATI NIYANG MGA KASAMANG KATEKISTA. LALONG NAGING MASAHOL ANG KALAGAYAN DOON DAHIL SA ALAK, PAGMUMURA AT MGA MASASAMANG BABAE NA PUMUPUNTA DOON. MAS MATINDING PAGTATRABAHO ANG GINAWA NI VAN. AT KAHIT NANG MAG 12 TAONG GULANG NA SIYA, HINDI SIYA PINAUSAD SA PAG-AARAL AT LALO PANG PINAGTRABAHO.


LUMAYAS UPANG UMUWI SA BAHAY SI VAN SUBALIT PINABALIK SIYA SA HUU-BANG DAHIL SA KANILANG PAGDARAHOP. MATAPOS ANG DALAWANG BUWAN LUMAYAS SIYA ULIT UPANG MAMALIMOS SA LANSANGAN. NAKALAHAD ANG MGA KAMAY SA MGA NAGDARAAN, NAGING BUTO’T BALAT SI VAN. PERO NAPANSIN NIYANG ANG BUHAY PALABOY AY HINDI GAANONG MABIGAT DAHIL NADAMA NIYA ANG KAPAYAPAAN AT GALAK NA MAGDUSA PARA SA DIYOS. SA KANYANG PAGTAKAS, NAKALAYO SIYA SA KASALANAN AT NAKAIWAS SA MAKASASAMA NG KALOOBAN NG PUSO NG DIYOS.


MATINDING TUKSO

SA PANAHONG ITO NARAMDAMAN NI VAN NA ISA SIYANG NAKASUSUKLAM NA NILALANG. TIYAK SIYANG DAHIL SA DEMONYO, NAISIP NIYANG MAGING ANG DIYOS AY HINDI SIYA MATATANGGAP. NAISIP NIYANG MALAPIT NA ANG WAKAS AT MAPUPUNTA SIYA SA IMPIYERNO. DAHIL ANG PANGINOONG HESUS AT MAHAL NA BIRHEN ANG KANYANG TANGING PAG-ASA, NAGBALIK ANG KAPAYAPAAN AT KAPANATAGAN SA KANYANG PUSO DULOT NG PAGDARASAL NG ROSARYO. NANG MINSANG NAILABAS NIYA ANG SALOOBIN SA ISANG PARI, PINAYUHAN SIYA NITO NA: TANGGAPIN MONG MALUWAG SA LOOB ANG MGA PAGSUBOK AT IALAY ANG MGA ITO SA PANGINOON. KUNG IPINADALA NG DIYOS ANG KRUS SA IYO, TANDA ITO NA PINILI KA NIYA.
PAGTAWAG MULA SA PANGINOON

SALAMAT SA ISANG KAIBIGAN, NATANGGAP SI VAN SA SEMINARYO MINOR SA LANG-SON NOONG 1942. NAGSARA NAMAN ITO DAHIL SA KAKULANGAN NG PONDO AT NAKALIPAT SI VAN SA PAROKYA NI SANTA TERESITA DEL NIÑO HESUS SA QUANG-UYEN SA ILALIM NG DALAWANG PARING DOMINIKANO KUNG SAAN PATULOY SIYANG NAKAPAG-ARAL. TAIMTIM NIYANG NINAIS NA MAGING SANTO PERO NASINDAK SIYA SA MGA KAKAILANGANING SAKRIPISYO: “SA KABILA NG AKING PAGNANAIS NA MAGING BANAL, TIYAK AKONG HINDI KO ITO MAKAKAMTAN DAHIL UPANG MAGING SANTO, DAPAT MAG-AYUNO, MAGHAMPAS NG KATAWAN, MAGLAGAY NG BATO SA LEEG, MGA SINTURONG MAY TINIK, MAGASPANG AT MAKATING DAMIT, MAGTIYAGA NG GINAW, NG GALIS AT IBA PA… DIYOS KO, KUNG GANITO DAPAT, SUKO NA PO AKO… HINDI KO PI ITO KAKAYANIN.”


ANG PAGPAPAKITA NI SANTA TERESITA – ANG AKLAT NA “KASAYSAYAN NG ISANG KALULUWA”

ISANG ARAW, PUMIPILI SI VAN NG MGA AKLAT SA LAMESA TUNGKOL SA MGA BUHAY NG MGA SANTO. NAGDASAL SIYANG GABAYAN NG DIYOS SA PAGPILI AT NANGAKO NA ANUMANG MADAMPOT NIYA HABANG NAKAPIKIT ANG MATA AY SIYANG BABASAHIN NIYA. NANG IMULAT NIYA ANG KANYANG MATA, NAKAPATONG ANG KANYANG KAMAY SA ISANG LIBRO NA HINDI PA NIYA NABABASA NOON – ANG “KASAYSAYAN NG ISANG KALULUWA” NI SANTA TERESITA.


TININGNAN NIYA ANG AKLAT AT SINABI SA SARILING HINDI NAMAN ITO PAMBIHIRA. SUBALIT NAALALA NIYA ANG KANYANG PANGAKO SA DIYOS. NANG KUNIN NIYA ANG LIBRO, MARAMI SIYANG TANONG: “ANG BA ITONG KASAYSAYANG ITO? SINO BA SI SANTA TERESITA? SAAN SIYA GALING? TIYAK AKONG TULAD LAMANG SIYA NG MARAMI PANG MGA SANTO AT SANTA.”


SA ISIP NIYA NABUO ANG ISANG KUWENTO NG BUHAY TUNGKOL SA SANTA: “SIGURO MULA PAGSILANG AT HANGGANG KAMATAYAN AY DUMANAS ITO MARAMING PANGITAIN AT GUMAWA NG MGA HIMALA. NAG-AYUNO SA TUBIG AT TINAPAY LAMANG ISANG BESES SA ISANG ARAW. SA GABI, PANAY DASAL AT NAGHAMPAS NG KATAWAN HANGGANG MAGDUGO ITO. NANG MAMATAY AY NAGLABAS NG MABANGONG AMOY ANG KANYANG KATAWAN AT MARAMING KABABALAGHANG NAGANAP SA KANYANG PUNTO. SA HULI, IPINAHAYAG SIYA BILANG SANTA NG SIMBAHAN…ATBP”


NAUNAWAAN NIYA NANG HULI NA NAGING MABILIS SIYANG MANGHUSGA KAY SANTA TERESITA. TILA ALAM NA NIYA ANG BUHAY NITO KAHIT HINDI PA NGA NATUTUKLASAN ANG LAMAN NG AKLAT. HUMINGI SIYA NG PAUMANHIN KAY SANTA TERESITA SA MGA MALI NIYANG KAISIPAN.


DAHIL IPINANGAKO NIYA, BINASA NI VAN ANG AKLAT. KAUNTI PA LAMANG ANG KANYANG NABABASA NANG TUMULO ANG MGA LUHA SA KANYANG PISNGI. ITO AY DAHIL SA KATUWIRAN NI SANTA TERESITA. AYON SA SANTA, YUMUYUKO ANG DIYOS UPANG ALAGAAN MAGING ANG PINAKAMALIIT NA BULAKLAK SA MUNDONG ITO DAHIL INAALAGAAN NG DIYOS ANG BAWAT KALULUWA NA TILA WALA NANG IBA PANG TULAD NITO.


 “NAINTINDIHAN KONG ANG DIYOS AY PAG-IBIG… TULAD NI SANTA TERESITA, MAGIGING BANAL AKO SA MUMUNTING MGA GAWA… ISANG NGITI, ISANG SALITA O TITIG, BASTA PUNO NG PAGMAMAHAL. ANONG GALAK!… MULA NGAYON, ANG KABANALAN AY HINDI NA NAKAKATAKOT… TUMULO ANG AKING LUHA TULAD NG ISANG UMAAPAW NA BUKAL”


MALAKING BIYAYA AT INSPIRASYON ANG NAKAMIT NI VAN NOONG HAPON NA IYON. ANG AKLAT NI SANTA TERESITA AY NAGING MATALIK NIYANG KAIBIGAN. HINDI NIYA MAPIGILANG BASAHIN AT ULIT-ULITING BASAHIN ITO NA TILA WALANG PAGKAPAGOD. WALANG ANUMAN SA AKLAT NA HINDI TUGMA SA KANYANG MGA KAISIPAN. NATAGPUAN NIYANG ANG BUHAY ESPIRITUWAL NG SANTA AY TULAD DIN NG SA KANYA. ANG “KASAYSAYAN NG ISANG KALULUWA” AY KASAYSAYAN DIN NG KALULUWA NI VAN.


KINABUKASAN PAGKAGISING AY AGAD NA NAGDASAL SI VAN SA PANGINOONG HESUS AT MAHAL NA BIRHEN. HINILING NIYA NA IPAGKALOOB SA KANYA SI SANTA TERESITA BILANG GABAY NG KANYANG BUHAY.NAGTUNGO SI VAN SA PAANAN NG ISANG BUROL. SA GITNA NG KATAHIMIKAN MAY NARINIG SIYANG TINIG: “VAN, VAN, MAHAL KONG MUNTING KAPATID!” PERO WALA NAMANG TAO DOON. NAGSALITA MULI: “VAN, MAHAL KONG MUNTING KAPATID!” NAGULAT SIYA AT MEDYO NATAKOT SUBALIT NANATILI SIYANG KALMADO AT INISIP NA ANG BOSES AY TILA GALING SA KALANGITAN. “ANG KAPATID KONG SI TERESITA!” – NAPASIGAW SIYA. “AKO NGA SI TERESITA ANG IYONG KAPATID… MULA NGAYON AY MAGIGING MUNTING KAPATID KITA TULAD NANG PINILI MO AKONG MAGING ATE…MULA NGAYON, ANG ATING DALAWANG KALULUWA AY MAGIGING ISA, SA PAG-IBIG NG DIYOS… MULA SA SANDALING ITO IPAAALAM KO SA IYO ANG MGA MAGAGANDANG KAISIPAN SA PAG-IBIG NA NAGANAP SA AKING BUHAY, AT NAGPABAGO SA AKIN TUNGO SA DI MALIRIP NA PAG-IBIG NG DIYOS… ANG DIYOS MISMO ANG SIYANG NAGPAGTAGPO SA ATIN. NAIS NG DIYOS NA ANG MGA ARAL SA PAG-IBIG NA ITINURO NIYA SA AKIN NOON SA LILIM NG AKING KALULUWA AY MANATILI SA MUNDONG ITO, AT NAIS NIYANG PILIIN KA NA MAGING MUNTING TAGASULAT NA MAGSASAGAWA NG KANYANG GAWAIN NA NAIS NIYANG IPAGKATIWALA SA IYO.”


 “…ANG DIYOS AY AMANG NAGMAMATYAG SA MUMUNTING DETALYE NG ATING BUHAY… ANG DIYOS AY AMA AT ANG AMANG ITO AY PAG-IBIG. ANG KABUTIHAN AT KABAITAN NIYA AY WALANG WAKAS… MULA NANG ARAW NA NAGKASALA ANG ATING UNANG MGA MAGULANG, NANAIG ANG TAKOT SA PUSO NG TAO AT NAWALA SA ISIP NIYA ANG DIYOS NA AMANG  WALANG HANGGAN ANG KABUTIHAN… KAYA ISINUGO NG DIYOS ANG KANYANG ANAK… NAPARITO SI HESUS UPANG IPAHAYAG SA KANYANG MGA KAPATID SA LUPA NA WALANG HANGGAN ANG BUKAL NG PAG-IBIG NG AMA… TAYO AY LUBHANG MAPALAD MAGING MGA ANAK NG DIYOS. MAGPASALAMAT TAYO PARA DITO AT HUWAG MAGPADAIG SA SOBRANG TAKOT… HUWAG KAILANMAN MATAKOT SA DIYOS. SIYA AY AMANG LUBHANG MAPAGMAHAL. ANG ALAM LAMANG NIYA AY MAGMAHAL, AT NAIS NIYANG MAHALIN DIN SIYA… HUWAG MATAKOT MAKIPAG-USAP SA DIYOS BILANG KAIBIGAN. SABIHIN MO SA KANYA ANG ANUMANG NASA ISIP MO – ANG LARUAN MONG HOLEN, ANG PAG-AKYAT MO SA BUNDOK, ANG TUKSUHAN NG MGA KAIBIGAN, ANG BUGSO NG GALIT, MGA LUHA, PATI NA MGA MUNTING GINHAWA…”


PERO, AKING KAPATID, HINDI BA ALAM NA LAHAT ITO NG DIYOS? “TOTOO, MUNTING KAPATID…SUBALIT UPANG MAGBIGAY AT TUMANGGAP NG PAG-IBIG, DAPAT SIYANG YUMUKO AT GINAGAWA NIYA ITO NA TILA BA NAKALIMUTAN NIYA LAHAT NG BAGAY, SA PAG-ASANG MARINIG ANG ISANG MATIMYAS NA SALITANG BIBIGKASIN NG IYONG PUSO.”


“KAPAG NAKARAMDAM KA NG GALAK, IALAY MO ITONG GALAK MULA SA IYONG PUSO, AT IHAHATID MO ANG GALAK MO SA KANYA. MAY HIHIGIT PA BANG LIGAYA SA ISANG MAG-ASAWANG NAGMAMAHALAN AT NAGBABAHAGINAN NG LAHAT NILANG TINATAGLAY? ANG PAGKILOS NANG GANITO SA DIYOS AY PAGSASABI NG ‘SALAMAT PO’ SA KANYA, NA SIYANG NAKALULUGOD SA KANYA HIGIT PA SA LIBU-LIBONG MGA MADAMDAMING AWITIN. SA KABILANG BANDA, KUNG SALAKAYIN KA NG KALUNGKUTAN SABIHIN MO SA KANYA NA MAY KATAPATAN: ‘O DIYOS KO, TALAGANG MALUNGKOT PO AKO’ AT HILINGIN MONG TULUNGAN KA NA TANGGAPIN ANG KALUNGKUTAN NA MAY PASENSYA. MANIWALA KA: WALANG HIGIT NA MAKAPAGPAPALIGAYA SA MABUTING DIYOS KUNDI MAKITA SA MUNDO ANG ISANG PUSO NA NAGMAMAHAL SA KANYA, AT TAPAT SA KANYA SA BAWAT HAKBANG, AT SA BAWAT NGITI; GAYUNDIN SA MGA LUHA AT MGA MUMUNTING GALAK.”


ANG UNANG PAGPAPAKITA NI SANTA TERESITA KAY VAN AY TUMAGAL NANG ILANG SANDALI, AT MABUTING BASAHIN ANG “TALAMBUHAY NI MARCEL VAN” NANG BUO UPANG MAUNAWAAN.


BAGO NIYA IWAN SI VAN, SINABI NI SANTA TERESITA, “MAHAL KITA DAHIL IKAW AY ISANG KALULUWANG BAHAGI NG AKING MGA KAIBIGAN NG PAG-IBIG. AT SA IYO MUNTI KONG KAPATID, ANG TANGING HILING KO AY MAKITANG NAGANAP ANG MGA GAWAIN NA MARUBDOB NA NAIS NG MABATHALANG PAG-IBIG PARA SA IYO. KAYA MUNTING KAPATID, MAKINIG KA: MULA NGAYON SA IYONG UGNAYAN SA MAKALANGIT NA AMA, HUWAG KALIMUTAN ANG PAYO KO. NGAYON AY GUMAGABI NA, KAYA’T HAYAAN MONG TAPUSIN KO NA ANG ATING PAG-UUSAP DITO, DAHIL ORAS NA NG PAGKAIN. NAGHIHINTAY SA IYO SI TAM AT HIEN, AT SI TAM AY NAIINIP NA… PAGKAKALOOBAN KITA NG HALIK… MARAMI TAYONG ORAS NA MAG-USAP MULI BUKAS. AT MAGAGAWA NATIN ITO SAAN MAN, NA WALANG TAKO NA MAY MAKAALAM.”


NATAPOS MAGSALITA SI SANTA TERESITA AT TILA NAGMULA SA PANAGINIP SI VAN; MAGKAHALONG KABA AT SAYA. NANG SINABI NG SANTA NA HAHALIKAN NIYA SI VAN, MAY BANAYAD NA HANGIN NA DUMAMPI SA KANYANG PISNGI. LAKING TUWA NIYA HALOS MAWALAN NG MALAY. NANATILI ANG KATAMISANG ITO AT HINDI NI VAN MAIPALIWANAG NANG LUBOS.


ANG PAGTAWAG SA BUHAY PAMAMANATA (O BUHAY RELIHYOSO)

MULA NOON, NAGING KALAKBAY AT DIREKTOR ESPIRITUWAL NI VAN SI SANTA TERESITA, GUMAGABAY SA KANYANG PAGLAGO TUNGO SA DIYOS. TULAD NG NASABI NA, GUSTONG-GUSTO NI VAN MAGING PARI. MARAMI SIYANG GINAWANG SAKRIPISYO PARA MAKAMIT ITO.SUBALIT ISANG ARAW SINABI SI SANTA TERESITA: “VAN, MUNTING KAPATID KO, MAY MAHALAGA AKONG SASABIHIN SA IYO… MAAARI MO ITONG IKALUNGKOT… IPINAALAM SA AKIN NG DIYOS NA HINDI KA MAGIGING PARI.” NAPAIYAK SI VAN AT SUMAGOT: “HINDI AKO MABUBUHAY KUNG HIND AKO PARI.”


PATULOY NI SANTA TERESITA: “VAN, KUNG NAIS NG DIYOS NA ISAGAWA MO ANG IYONG MISYON SA IBANG LARANGAN, ANO ANG MASASABI MO DITO?… ANG PINAKAMAHALAGA AY GAWIN ANG KALOOBAN NG AMA SA LANGIT… IKAW AY MAGIGING APOSTOL SA PAMAMAGITAN NG PANALANGIN AT SAKRIPISYO, TULAD KO NOON.” IPINAKITA NG SANTA KAY VAN ANG NASUSULAT SA KANYANG AKLAT: “ NAUNAWAAN KONG TANGING PAG-IBIG LAMANG ANG NAGPAPAKILOS SA MGA KASAPI NG SIMBAHAN… NAUNAWAAN KONG TAGLAY NG PAG-IBIG ANG LAHAT NG BOKASYON, NA ANG PAG-IBIG ANG LAHAT, NA NIYAYAKAP NITO ANG LAHAT NG PANAHON AT LUGAR… SA MADALING SABI, ITO AY MAGPASAWALANG HANGGAN.”NAGTATAKA PA SI VAN: “TERESITA, KAPATID KO, ANO ITONG TAGONG BOKASYON NA ITO, KUNG HINDI AKO MAGIGING PARI?” SAGOT NG SANTA: “PAPASOK KA SA MONASTERYO KUNG SAAN ITATALAGA MO SA DIYOS ANG IYONG BUHAY.”


TAGLAMIG NG 1942-1943 NANG MANAGINIP SI VAN. NAKITA NIYA ANG ISANG TAONG NAKASUOT NG ITIM AT MATANGKAD AT ANG MUKHA AY NAPAKABAIT. TINANONG SIYA NG TAONG ITO: “ANAK KO, NAIS MO BA?” AT BAGO PA MATAPOS ANG TANONG AY SUMAGOT SI VAN: “OPO.” AT ILANG ARAW ANG LUMIPAS NATUKLASAN NI VAN SA BAHAY ANG IMAHEN NG ISANG SANTO NA TULAD NG KANYANG NAPAGINIPAN.


ITO AY IMAHEN NI SAN ALFONSO DE LIGOURI, TAGAPAGTATAG NG MGA REDEMPTORIST CONGREGATION. PINAGTIBAY NI SANTA TERESITA ANG BOKASYON NI VAN NA SUMAPI SA REDEMPTORIST BILANG BROTHER. NAGPAHAYAG DIN SIYA NG MGA BAGONG PAGSUBOK AT PAGHIHIRAP SA BUHAY NI VAN. HINDI NA NIYA MARIRINIG MULI ANG SANTA SUBALIT HINDI NAMAN SIYA LALAYO SA KANYA BILANG KANYANG KAPATID. SA GITNA NG UNOS, SI HESUS ANG MANANATILING NASA KALULUWA NI VAN. ANG PAGHIHIRAP NI VAN ANG TANDA NG KANYANG PAG-IBIG, AT ANG PAGDURUSA NIYA ANG MAGBIBIGAY SA KANYANG PAG-IBIG NG KAHULUGAN AT HALAGA.


NATANGGAP SI VAN SA MGA REDEMPTORISTS NG HANOI NOONG OKTUBRE 17, 1944, UNA BILANG KATULONG SA BAHAY AT PAGKATAPOS BILANG POSTULANT. DOON SIYA BINIGYAN NG PANGALAN NA BROTHER MARCEL. PAGKATAPOS NG KANYANG PAMAMANATA, NARINIG NI VAN SI HESUS NA NAGSALITA SA KANYA: “ANAK KO, ALANG-ALANG SA PAG-IBIG SA SANGKATAUHAN, IALAY MO SA AKIN ANG IYONG SARILI UPANG MALIGTAS SILA.”NAGTIWALA SI VAN NA KAPAG INIUGNAY NIYA ANG KANYANG PAGDURUSA, KAHIHIYAN, AT KAPAGURAN SA PAGHIHIRAP NI KRISTO, GAGAMITIN ITO NI HESUS UPANG LUMAGANAP ANG KANYANG PAG-IBIG SA LAHAT NG TAO SA MUNDO.


MATAPOS ANG ILANG PANAHON NG GALAK, DUMATING ANG MGA KRUS KAY VAN, LALO NA SA PAMAMAGITAN NG PANLILIBAK NG KANYANG MGA KASAMAHAN. ISINULAT NIYA, SA UDYOK NG KANYANG SPIRITUAL DIRECTOR ANG KANYANG TALAMBUHAY NOONG NASA NOVITIATE SIYA. DALAWANG TAON NA NAKIPAG-UGNAYAN SA PAMAMAGITAN NG MATIMYAS NA PAKIKIPAG-USAP ANG PANGINOONG HESUS, ANG MAHAL NA BIRHENG MARIA, AT SI SANTA TERESITA KAY VAN. SETYEMBRE 9, 1946 NANG SINABIHAN SIYA NG PANGINOON NA DARATING NA ANG MGA PAGSUBOK SA KANYANG BUHAY. HININGI SA KANYA NA IUGNAY ANG KANYANG SAKRIPISYO SA PUSO NI HESUS PARA SA KABANALAN NG MGA PARI.


TULAD NI SANTA TERESITA, NAGING BOKASYON NI VAN NA MAGSAKRIPISYO PARA SA MGA PARI. DUMATING ANG “KADILIMAN NG KALULUWA” PARA SA KANYA. NAWALA ANG MGA PANGITAIN AT KONSUWELO AT NAPALITAN NG SAKRIPISYO NA KUNG SAAN ANG KINAKAPITAN LAMANG NIYA AY PANANAMPALATAYA.


1950 NANG MULA SAIGON, SI VAN AY NALIPAT SA DALAT, ISANG LUGAR NA MATAAS AT MALAMIG.


1954 NANG MAPASAKAMAY NG MGA KOMUNISTA ANG NORTH VIETNAM. MARAMING MGA KATOLIKO ANG NAGSILIKAS SA SOUTH VIETNAM. ILANG REDEMPTORISTS AND NAIWAN SA HANOI UPANG ALAGAAN ANG MGA KRISTIYANONG NAIWAN DIN DOON. NAUNAWAAN NI VAN NA NAIS NI HESUS NA PUMUNTA SIYA SA HANOI.


HUMINGI SIYA NG PAHINTULOT NA LUMIPAT SA HANOI: “PUPUNTA AKO DOON UPANG MAYROON MAN LAMANG ISA NA MAGMAMAHAL SA DIYOS SA GITNA NG MGA KOMUNISTA.” DAMANG-DAMA NI VAN ANG PAGTAWAG SA KANYA NG PANGINOON SA LUGAR NA IYON.


MAYO 7, 1955, SABADO, NANG PAPUNTA SA PALENGKE SI VAN, INARESTO SIYA AT IKINULONG. PAGKATAPOS NG LIMANG BUWAN, INILIPAT SIYA SA BILANGGUAN SA HANOI KUNG SAAN MARAMING MGA KATOLIKO AT MGA PARI. HINDI NIYA INILAGAY SA PANGANIB ANG KANYANG SUPERIOR. NILABANAN NIYA ANG BRAIN-WASHING.


SUMULAT SI VAN SA KANYANG KAPATID: “WALANG MAKAAALIS SA AKIN NG KASANGKAPAN NG PAGMAMAHAL. WALANG HIRAP NA MAKATATANGGAL NG NGITI SA PAYAT KONG MGA PISNGI. AT SINO ANG HAPLOS NG AKING NGITI KUNDI SI HESUS, ANG AKING MINAMAHAL?… BIKTIMA AKO NG PAG-IBIG. AT ANG PAG-IBIG AY KALIGAYAHAN, HINDI MAWAWASAK NA KALIGAYAHAN!”ISANG TAON MATAPOS MAARESTO, HUMARAP NANG KALMADO SI VAN SA KORTE SA HANOI. ITINANGGI NIYA ANG PARATANG NA NAGTRABAHO SIYA PARA SA ELEKSYON NG PRESIDENTE NG SOUTH VIETNAM. 15 LIMANG TAONG PAGKABILANGGO SA “RE-EDUCATION” CAMP ANG KANYANG PARUSA.


DINALA SIYA SA CAMP NO. 1 KUNG SAAN MARAMING KATOLIKO. PARA SIYA DITONG MUNTING PARISH PRIEST. BUKOD SA SAPILITANG TRABAHO, TINANGGAP NIYA ANG MGA PAGLAPIT NG MGA TAONG HUMAHANAP NG KALUGURAN MULA SA KANYA… ANG DIYOS MISMO ANG NAGPAHAYAG SA KANYA NA ITO ANG KANYANG KALOOBAN. MARAMING BESES SIYANG NAGDASAL NA MAMATAY NA LAMANG SUBALIT SUMAGOT ANG PANGINOON: “HANDA AKONG DINGGIN ANG IYONG NAIS, SUBALIT MARAMI PANG MGA KALULUWANG NANGANGAILANGAN SA IYO…” SUMUNOD NA LAMANG SI VAN SA KALOOBAN NG PANGINOON.


AGOSTO 1957 NANG MALIPAT SA CAMP NO. 2 SI BROTHER MARCEL VAN. MINSAN TINANGKA NIYANG TUMAKAS, NAKABALAT-KAYO BILANG ISANG BABAE, UPANG MAKAKUHA NG BANAL NA OSTIA PARA SA KOMUNYON NG KANYANG MGA KASAMANG KATOLIKO. PERO NAHULI SIYA AT BINUGBOG AT IPINIIT KUNG SAAN MAS MAHIRAP ANG KALAGAYAN.


NAGING MASAKLAP LAHAT PARA SA KANYA. BAWAL ANG BISITA. BAWAL ANG MGA LIHAM. 1958 NANG IGAPOS SIYA NANG 3 BUWAN SA TANIKALA HABANG NAG-IISA AT WALANG ILAW, MALIBAN SA ILAW SA KANYANG PUSO. DAHIL SA TUBERKULOSIS AT BERIBERI, SUMALANGIT SI BRO MARCEL VAN NOONG KATANGHALIAN NG HULYO 19, 1959, SA EDAD NA 31 TAON AT 4 NA BUWAN.SINIMULAN NA SA DIYOSESIS NG BELLEY-ARS SA FRANCE ANG PROSESO PARA SA PAGKILALA SA KABANALAN NI BROTHER MARCEL VAN BILANG ISANG BEATO AT SANTO NG SIMBAHAN NOONG MARSO 1997.  


BRO MARCEL VAN, IPANALANGIN MO KAMI


MANALANGIN PARA SA MAKALANGIT NA TULONG NI BROTHER MARCEL VAN:

Prayer of Intercession for the beatification of Brother Marcel Van.

Father, infinitely good, you have given to Van the mission of “changing suffering into joy”. Spurred on by the examples of the saints and fortified by the maternal kindness of the Virgin Mary, he gave himself over totally to your Love.


O Jesus, Give us the grace in following Van’s example, to walk in your wake, always joyful through love, on the path of offering and simplicity, with an unshakeable confidence in your Love.


Holy Spirit,

drawn by Van’s weakness, you have inflamed him with Love. Grant that the Church, we beg you, may one day proclaim his sanctity and grant us the grace we ask of you ………… through his intercession.  Amen.


MGA SULAT NI BRO MARCEL VAN
– AUTOBIOGRAPHY – BILANG PAGSUNOD SA SPIR. DIRECTOR
– CONVERSATIONS – PAKIKIPAG-USAP NIYA KAY HESUS, MARIA AT SANTA TERESITA
CORRESPONDENCE – MGA LIHAM SA SUPERIOR, MGA KASAMAHAN, PAMILYA AT SPIR. DIRECTOR.
– OTHER WORKS – MGA TULA, LIHAM KAY HESUS, ATBP.

_________________

PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON: DALAWIN ANG WEBSITE NG “LES AMIS DE VAN” – MGA KAIBIGAN NI VAN


Les Amis de Van website: https://www.wix.com/marcel_van/amis-de-van


–>