Home » Blog » Awit Sa Birhen ng Fatima

Awit Sa Birhen ng Fatima

MAY 1917
TRADITIONAL HYMN TO OUR LADY OF FATIMA, TAGALOGI.

O Birhen ng Fatima, kami’y dumudulog sa iyong awa’t alindog at napakukupkop.
Ituro mo Inang Mahal, matuwid na daan, kami’y laging magdarasal ng Rosaryo mong mahal.

II. 

Pangako mong diringgin ang aming dalangin. Digmaan ay papawiin, laya ay kakamtin.
O Birhen, Inang marangal na aming patnubay, kami’y iyong saklolohan at itong aming bayan.