Home » Blog » KAY SAN BLAS PARA SA KARAMDAMAN NG LALAMUNAN (THROAT PROBLEMS) AT IBA PANG KARAMDAMAN

KAY SAN BLAS PARA SA KARAMDAMAN NG LALAMUNAN (THROAT PROBLEMS) AT IBA PANG KARAMDAMAN

Mahal na San Blas

Pastol na mapagmahal sa mga kaluluwa

Inako mo ang mabibigat na krus ng buhay

Bilang matapat na pagsunod kay Hesus.

Gayundin tulad Niya, buong awa at habag

Na pinagaling mo ang mga nagdurusa.

Pagkatapos ng maraming pahirap

Ng iyong mga kaaway,

pumanaw ka bilang martir para sa Panginoon.

Ipagkaloob mo po sa akin ang

Kagalingang ito na aking hinihiling

Para sa sakit ng lalamunan at iba pang karamdaman

(banggitin ang kahilingan)

kung ito ay ayon sa kalooban ng Diyos.

Amen.