Home » Blog » REGINA COELI: PRAYERS TO MARY AT EASTER: PANALANGIN SA MAHAL NA BIRHEN SA PAGKABUHAY

REGINA COELI: PRAYERS TO MARY AT EASTER: PANALANGIN SA MAHAL NA BIRHEN SA PAGKABUHAY

In place of “The Angelus” at Eastertime
 (sa halip ng karaniwang “Orasyon” tuwing panahon ng Pagkabuhay)

note: Marami sa atin hindi nakakaalam na iba ang panalangin kay Maria tuwing Pagkabuhay, kapalit ng Angelus o Orasyon na karaniwang ginagamit. narito ang bersyon sa English, Latin at Filipino (Tagalog) ng nararapat na dasal-papuri sa Mahal na Birhen mula Linggo ng Pagkabuhay hanggang sa Linggo ng Pentekostes.

ENGLISH

Queen of Heaven, rejoice. Alleluia.
For He, whom you merited to bear. Alleluia.
Has risen as He said. Alleluia.
Pray for us to God. Alleluia.
V. Rejoice and be glad, O Virgin Mary. Alleluia.
R. For the Lord is truly risen, Alleluia.

Let us pray
O God, Who by the Resurrection of Thy Son, our Lord Jesus Christ, hast been pleased to give joy to the whole world, grant we beseech Thee, that through the intercession of the Blessed Virgin Mary, His Mother, we may attain the joys of eternal life. Through the same Christ, our Lord. Amen.

 

LATIN

V: Regina cæli, lætare, alleluia:
R. Quia quem meruisti portare, alleluia,
V: Resurrexit, sicut dixit, alleluia,
R. Ora pro nobis Deum, alleluia.
V: Gaude et lætare, Virgo Maria, alleluia.
R. Quia surrexit Dominus vere, alleluia.

Oremus.
Deus, qui per resurrectionem Filii tui, Domini nostri Iesu Christi,
mundum lætificare dignatus es:
præsta, quæsumus, ut per eius Genitricem Virginem Mariam,
perpetuæ capiamus gaudia vitæ.
Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. 

TAGALOG

V. O Reyna ng Langit, magalak ka. Aleluya!
R. Sapagkat ang minarapat mong dalhin sa iyong sinapupunan. Aleluya!
V. Ay nabuhay na mag-uli na gaya ng kanyang sinabi. Aleluya!
R. Ipanalangin mo kami sa Diyos, Aleluya.

V. Matuwa ka at magalak, O Birheng Maria, Aleluya!
R. Sapagkat tunay na muling nabuhay ang Panginoon. Aleluya!

Manalangin Tayo:
O Diyos, na sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong Anak na si Jesukristong Panginoon namin,
ay minarapat mong paligayahin ang mundo.
Hinihiling namin sa iyo na alang-alang sa Birheng Maria na kanyang Ina
ay makamtan namin ang kaligayahan sa buhay na walang hanggan.
Sa pamamagitan din ni Kristong Panginoon namin. Amen.

(paki-share upang makatulong sa iba at lalo na, para kay Mama Mary!)