Home » Prayer & Spirituality

SAINTS OF MAY: SANTA MARIA MAGDALENA NG PAZZI

MAYO 25: DALAGA KUWENTO NG BUHAY Si Santa Maria Magdalena ng Pazzi ay isinilang sa lunsod ng Florence sa Italy noong 1556. Marangal ang kanyang pamilya subalit nasangkot sa mga gulo ng pag-aaway ng mga angkan noong kapanahunang iyon. Batang-bata pa siya…

Read More

HOLY SPIRIT NOVENA – NOBENA SA DIYOS ESPIRITU SANTO

ENGLISH: Dearest Holy Spirit, confiding in Your deep, personal love for me, I am making this novena for the following request, if it be Your Holy Will to grant it: 
(mention your request). Teach me, Divine…

Read More

PANALANGIN SA PANAHON NG MATINDING TAG-INIT

ORATIO IMPERATA LABAN SA MATINDING TAG-INIT AT TAG-TUYOT Ama naming makapangyarihan, hawak mo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Taglay ang kababaang-loob inaamin namin ang aming pagkukulang at pagmamalabis sa kalikasang iyong ipinagkatiwala sa amin. Batid namin ang malubhang kalagayan nito dahil sa mahabang panahon…

Read More

BANAL NA ORAS PARA SA MAHAL NA PUSO NI HESUS: BAWAT BUWAN NG TAON

ENERO: MAPAYAPANG PUSO NI HESUS https://www.ourparishpriest.com/2021/12/banal-na-oras-pagsamba-sa-mahal-na-puso-ni-hesus-enero/ PEBRERO: MAPANGHILOM NA PUSO NI HESUS https://www.ourparishpriest.com/2022/01/banal-na-oras-pagsamba-sa-mahal-na-puso-ni-hesus-pebrero/ MARSO: MAHABAGING PUSO NI HESUS https://www.ourparishpriest.com/2022/02/banal-na-oras-pagsamba-sa-mahal-na-puso-ni-hesus-marso/ ABRIL: MAHAL NA PUSONG PUSPOS NG ESPRITU https://www.ourparishpriest.com/2021/03/banal-na-oras-pagsamba-sa-mahal-na-puso-ni-hesus-abril/ MAYO: MAKA-INANG PUSO NI HESUS https://www.ourparishpriest.com/2021/04/banal-na-oras-pagsamba-sa-mahal-na-puso-ni-hesus-mayo/ HUNYO: PUSONG-PARI NI HESUS https://www.ourparishpriest.com/2021/05/banal-na-oras-pagsamba-sa-mahal-na-puso-ni-hesus-hunyo/ HULYO: MARALITANG PUSO…

Read More

HOLY HOUR IN HONOR OF THE SACRED HEART FOR EVERY MONTH OF THE YEAR

JANUARY: PEACEFUL HEART OF JESUS https://www.ourparishpriest.com/2021/12/sacred-heart-holy-hour-adoration-guide-for-january/ FEBRUARY: HEALING HEART OF JESUS https://www.ourparishpriest.com/2022/01/sacred-heart-holy-hour-adoration-guide-for-february/ MARCH:  MERCIFUL HEART OF Jesus https://www.ourparishpriest.com/2022/02/sacred-heart-holy-hour-adoration-guide-for-march/ APRIL: SPIRIT-FILLED HEART OF JESUS https://www.ourparishpriest.com/2021/03/sacred-heart-holy-hour-adoration-guide-for-april/ MAY: MARIAN HEART OF JESUS https://www.ourparishpriest.com/2021/04/sacred-heart-holy-hour-adoration-guide-for-may/ JUNE: PRIESTLY HEART OF JESUS https://www.ourparishpriest.com/2021/05/sacred-heart-holy-hour-adoration-guide-for-june/ JULY: POOR HEART OF JESUS…

Read More