PANALANGIN SA GITNA NG BAGYO AT IBA PANG KALAMIDAD

Diyos Ama sa langit, ang kalikasan at lahat ng nilikha mo ay tunay na kahanga-hanga. Kalimitan nakakalimutan namin ang kagandahan ng mga ito. Tulungan mo po kaming mahalin ang iyong mga kaloob. Pilitin man namin, hindi namin kayang pigilin ang kilos ng mga karagatan, kabundukan at bulkan, at maging…

Read More

LITANYA SA KAMAHAL-MAHALANG PUSO NI HESUS

N: Panginoon, maawa Ka sa amin B: Panginoon, maawa Ka sa amin N: Kristo, maawa Ka sa amin B: Kristo, maawa Ka sa amin N: Panginoon, maawa Ka sa amin B: Panginoon, maawa Ka sa amin N: Kristo, pakinggan Mo kami B:…

Read More

PANALANGIN PARA SA MGA YUMAO: PAGDALAW SA PUNTOD SA UNDAS

PAMBUNGAD: Sa ngalan ng Ama… Narito ako sa lupa kung saan nakalagak ang labi (mortal remains) ng aking mga minamahal sa buhay (magulang, pamilya, kamag-anak, kaibigan o kapatid sa pananampalataya), na nauna na sa akin sa buhay na…

Read More