PANALANGIN SA VALENTINE’S DAY

Amang Mapagmahal, Nais kitang pasalamatan dahil sa dakilang pagmamahal na alay mo para sa buong mundo at para sa akin. Salamat po sa pagbibigay mo araw-araw ng iyong pagmamahal at sa lakas na dulot mo sa akin bawat sandali. Kung…

Read More

SAPAT NA SA DIYOS ANG KAUNTING MAYROON TAYO

BAWAT ARAW KASAMA SI SAN FRANCISCO DE SALES 9 Ang pinakamalaking pagkakamali natin tungkol sa Diyos, at siyang nagdudulot sa atin ng madalas na pagkawala ng kapayapaan, ay ang kaisipan na maraming hinihingi sa atin ang Diyos kahit…

Read More

ANG PAGIGING PERPEKTO AY MAKAPAGHIHINTAY

BAWAT ARAW KASAMA SI SAN FRANCISCO DE SALES 8 Huwag isiping kaya mong pagwagian ang iyong mga kahinaang naipon ng mahabang panahon, o kaya ay maging ganap na banal at mabuti matapos mong mapabayaan nang matagal ang pakay…

Read More

NOBENA SA NUESTRO PADRE HESUS NAZARENO (DEC. 31- JAN. 8)

    PANALANGIN SA UNANG ARAW NG NOBENA Katamis-tamisang   Jesus   Nazareno   Diyos   at   manununbos   namin,   na   naglalakbay  sa  Kalbaryong  pasan-pasan mo ang krus na pagpapakuan sa …

Read More