PABAYAAN MONG KUMILOS ANG DIYOS

BAWAT ARAW KASAMA SI SAN FRANCISCO DE SALES 2 Huwag mong hayaang ang pagkabalisa ay makawasak sa iyong paghahanap sa Diyos. Alam mo naman na kung naghahanap tayong sobrang balisa para sa isang bagay, kahit na isandaang beses pa natin ito makaharap ay hindi…

Read More

PANALANGIN PARA SA KAPAYAPAAN

Diyos na makapangyarihan at walang hanggan, Dakila at kahanga-hanga ang iyong mga gawa. Salamat po sa nakapakagandang kalikasang iyong nilikha. Sa maraming paraan ng iyong presensya at patnubay upang kami ay lumago at lumaya, maraming salamat po. Humihingi kami ng patawad sa aming pangwawasak…

Read More

BAWAT ARAW KASAMA SI SAN FRANCISCO DE SALES (series)

BAWAT ARAW KASAMA SI SAN FRANCISCO DE SALES 1 https://www.ourparishpriest.com/2019/02/huwag-mabagabag/ BAWAT ARAW KASAMA SI SAN FRANCISCO DE SALES 2 https://www.ourparishpriest.com/2019/02/pabayaan-mong-kumilos-ang-diyos/ BAWAT ARAW KASAMA SI SAN FRANCISCO DE SALES 3 https://www.ourparishpriest.com/2019/02/itigil-na-ang-pag-aalala/ BAWAT ARAW KASAMA SI SAN FRANCISCO DE SALES 4 https://www.ourparishpriest.com/2019/02/magtiwala-sa-diyos-at-ipanatag-ang-kalooban/ BAWAT ARAW KASAMA SI…

Read More