KAHALAGAHAN NG PASENSYA O PAGTITIIS

BAWAT ARAW KASAMA SI SAN FRANCISCO DE SALES 17 Sa pamamagitan ng pasensya o pagtitiis, tulad ng paalala sa atin ng Panginoon mismo, nakakamit natin ang sukdulang kagalakan, napapasakamay natin ang ating kaluluwa. Lalong ganap ang ating pagtitiis, lalong ganap din ang ating kagalakan.

Read More

ETERNAL REST… (Latin, English, Tagalog)

MAIKLING PANALANGIN PARA SA MGA YUMAO Latin: V. Requiem aeternam dona eis, Domine. R. Et lux perpetua luceat eis. Fidelium animae, per misericordiam Dei, requiescant in pace. Amen. English: V. Eternal rest grant…

Read More