Home » Blog » NOBENA SA PAGPAPAUBAYA O PAGSUKO SA DIYOS (Novena of Surrender)

NOBENA SA PAGPAPAUBAYA O PAGSUKO SA DIYOS (Novena of Surrender)

 

salin sa Tagalog mula kay

Fr. Dolindo Ruotolo, ang may-akda

 


 

UNANG ARAW

 

BAKIT GINUGULO MO ANG SARILI MO SA PAMAMAGITAN NG PAG-AALALA? IWANAN MO SA AKIN ANG LAHAT AT MAGIGING PAYAPA LAHAT. SINASABI KO SA IYO NA BAWAT TOTOO, TAPAT, AT BUONG PAGSUKO SA AKIN AY MAGBUBUNGA NG BISA NG IYONG INAASAM AT LULUTAS NG LAHAT NG MAHIHIRAP NA SITUWASYON SA BUHAY.

 

O HESUS, IPINAPAUBAYA KO ANG SARILI KO SA IYO, BAHALA NA PO KAYO SA LAHAT! (10 BESES)

 

 

IKALAWANG ARAW

 

ANG PAGSUKO SA AKIN AY HINDI NANGANGAHULUGAN NA MAG-ALALA, MAGALIT, MAWALANG NG PAG-ASA O KAYA AY MAG-ALAY NG ISANG NAKAKABAGABAG NA PANALANGIN NA SUNDAN KITA AT GAWIN ANG PAGKABAHALA MO NA PANALANGIN. LABAG IYAN SA PAGSUKO, HIGIT NA TALIWAS IYAN, NA MANGAMBA, NA KABAHAN, AT NA MAG-ISIP NG SOBRA TUNGKOL SA MGA BAGAY-BAGAY.

 

TULAD IYAN NG PAG-AALALA NG MGA BATANG HUMIHINGI NG TULONG SA INA NILA PARA SA KANILANG PANGANGAILANGAN SUBALIT SINISIKAP DIN NA SILA MISMO ANG GUMAWA NG MGA ITO KAYA NAGIGING SAGABAL SILA SA KILOS NG KANILANG INA. ANG PAGSUKO AY NANGANGAHULUGAN NA PAYAPANG IPIKIT ANG MATA NG KALULUWA, LUMAYO SA PAG-IISIP NG SULIRANIN ANG ILAGAY ANG SARILI SA AKING PANGANGALAGA, UPANG AKO LAMANG ANG KUMILOS, HABANG SINASABI MO: KAYO NA PO ANG BAHALA.

 

O HESUS, IPINAPAUBAYA KO ANG SARILI KO SA IYO, BAHALA NA PO KAYO SA LAHAT! (10 BESES)

 

 

IKATLONG ARAW

 

KAY DAMI KONG GINAGAWA PARA SA KALULUWA NA, SA KANYANG MARAMING ESPIRITUWAL AT MATERYAL NA PANGANGAILANGAN, AY TUMATAKBO SA AKIN, TUMITINGIN, AT NAGSASABI: “KAYO NA PO ANG BAHALA,” AT PAGKATAPOS AY IPIPIKIT ANG MGA MATA AT MAGPAPAHINGA NA. DALA NG HIRAP, DINADASAL MO SA AKIN NA KUMILOS, SUBALIT KUMIKILOS AKO AYON SA AKING KAGUSTUHAN. HINDI KA LUMALAPIT SA AKIN, SA HALIP, GUSTO MO NA AKO ANG SUMUNOD SA IYONG KAISIPAN. TULAD KAYO NG TAONG MAYSAKIT NA HINDI HUMIHILING SA DOKTOR NA PAGALINGIN SILA KUNDI SINASABIHAN ANG DOKTOR KUNG ANO ANG GAGAWIN. HUWAG KUMILOS NANG GANITO, SUBALIT MAGDASAL TULAD NG SA “AMA NAMIN”: “SAMBAHIN ANG NGALAN MO,” IBIG SABIHIN, LUWALHATIIN KA NAWA SA AKING PANGANGAILANGAN. “SUNDIN ANG LOOB MO DITO SA LUPA PARA NANG SA LANGIT,” IBIG SABIHIN, MAGPASYA KA AYON SA NARARAPAT SA AKING BUHAY SA LUPA O LANGIT MAN. KUNG TUNAY MONG SASABIHIN SA AKIN: “SUNDIN ANG LOOB MO,” TULAD DIN NG “KAYO NA PO ANG BAHALA,” KIKILOS AKO NA MAY LUBOS NA KAPANGYARIHAN, AT AKO ANG LULUTAS NG PINAKAMAHIRAP MANG MGA KALAGAYAN.

 

 

O HESUS, IPINAPAUBAYA KO ANG SARILI KO SA IYO, BAHALA NA PO KAYO SA LAHAT! (10 BESES)

 

 

IKA-APAT NA ARAW

 

NAKIKITA MONG TUMITINDI SA HALIP NA HUMIHINA ANG KASAMAAN? HUWAG KANG MABAHALA. IPIKIT ANG MATA MO AT SABIHIN SA AKIN NANG MAY PANANAMPALATAYA: “SUNDIN ANG LOOB MO. KAYO NA PO ANG BAHALA.” SINASABI KO SA IYO NA AKO ANG KIKILOS AT PAKIKIALAMAN KO ITO TULAD NG ISANG DOKTOR AT GAGANAPIN KO ANG MGA HIMALA KUNG KINAKAILANGAN.  NAKIKITA MO BANG LUMALALA ANG SAKIT NG ISANG TAO? HUWAG MABAHALA, SUBALIT IPIKIT ANG MATA AT SABIHIN SA AKIN, “KAYO NA PO ANG BAHALA.” SINASABI KO SA IYONG AKO NA ANG BAHALA DITO AT WALANG GAMOT NA MAS MAKAPANGYARIHAN PA SA AKING MAPAGMAHAL NA PAGKILOS. IPINAPANGAKO KO ITO SA IYO, NANG BUONG PAGMAMAHAL KO.

 

O HESUS, IPINAPAUBAYA KO ANG SARILI KO SA IYO, BAHALA NA PO KAYO SA LAHAT! (10 BESES)

 

 

IKALIMANG ARAW

 

AT KUNG DAPAT KITANG AKAYIN SA LANDAS NA IBA SA NAKIKITA MO, IHAHANDA KITA; KAKARGAHIN KITA SA AKING MGA BISIG; HAHAYAAN KITANG MATAGPUAN ANG SARILI, TULAD NG MGA BATANG TULOG SA YAKAP NG KANILANG INA, SA BAYBAYIN NG ILOG. ANG GUMUGULO SA IYO AT NAGPAPAHIRAP SA IYO NANG LUBOS AY ANG IYONG KATUWIRAN, IYONG PAG-IISIP AT PAG-AALALA, AT ANG KAGUSTUHAN MONG LUTASIN ANG ANUMANG NAGPAPABIGAT SA IYONG BUHAY.

 

O HESUS, IPINAPAUBAYA KO ANG SARILI KO SA IYO, BAHALA NA PO KAYO SA LAHAT! (10 BESES)

 

 

IKA-ANIM NA ARAW

 

HINDI KA MAKATULOG; GUSTO MONG IKAW ANG HUMUSGA SA LAHAT, MAGPATAKBO NG LAHAT, AT MAKAKITA SA LAHAT AT NAGPAPAUBAYA KA SA LAKAS NG TAO, O MASAKLAP PA – SA MGA TAO MISMO, NAGTITIWALA SA KANILANG KAPANGYARIHAN – ITO ANG HADLANG SA AKING MGA SALITA AT MGA PANANAW. O, GUSTO KO SANA MULA SA IYO ANG GANITONG PAGSUKO, UPANG TULUNGAN KA AT SOBRA AKONG NAHIHIRAPAN KAPAG IKAW AY NABABALISA! ITO MISMO ANG GINAGAWA NI SATANAS: GINUGULO KA AT INAALIS SA IYO ANG AKING PAG-IINGAT AT ITINATAPON KA SA PANGIL NG KILOS NG TAO. KAYA, MAGTIWALA SA AKIN LAMANG, MANATILI SA AKIN, MAGPAUBAYA SA AKIN.

 

O HESUS, IPINAPAUBAYA KO ANG SARILI KO SA IYO, BAHALA NA PO KAYO SA LAHAT! (10 BESES)

 

 

IKAPITONG ARAW

 

GUMAGAWA AKO NG MGA HIMALA BATAY SA GANAP NA PAGSUKO SA AKIN AT SA HINDI PAG-IISIP NG SARILI. NAGHAHASIK AKO NG KAYAMANAN NG MGA BIYAYA KAPAG NASA GITNA KA NG LUSAK NG PAGHIHIRAP. WALANG TAONG MATALINO, WALANG PANTAS, NA NAKAGAWA NG HIMALA, KAHIT PA SA MGA SANTO. ANG NAKAGAGAWA NG MABATHALANG GAWAIN AY ANG SINUMANG SUMUSUKO SA DIYOS. KAYA HUWAG MO NANG ISIPIN IYAN, DAHIL ANG ISIP MO AY MATALAS AT PARA SA IYO MAHIRAP MAKITA ANG KASAMAAN AT MAGTIWALA SA AKIN NA HINDI INIISIP ANG IYONG SARILI. GAWIN MO ITO SA LAHAT NG IYONG PANGANGAILANGAN, GAWIN ITO, KAYONG LAHAT, AT MASASAKSIHAN ANG MGA DAKILANG TULUY-TULOY NA TAHIMIK NA MGA HIMALA. AKO NA ANG BAHALA, PANGAKO KO ITO SA IYO.

 

O HESUS, IPINAPAUBAYA KO ANG SARILI KO SA IYO, BAHALA NA PO KAYO SA LAHAT! (10 BESES)

 

 

IKAWALONG ARAW

 

IPIKIT MO ANG IYONG MGA MATA AT PABAYAAN MONG MAANOD KA NG DALOY NG AKING BIYAYA; IPIKIT ANG MGA MATA AT HUWAG ISIPIN ANG KASALUKUYAN, ALISIN ANG ISIP SA KINABUKASAN TULAD NG PAGTALIKOD SA KASALANAN. MAGPAHINGA KA SA AKIN, MANIWALA SA AKING KABUTIHAN, AT PANGAKO KO SA IYO, SA AKING PAGMAMAHAL, NA KAPAG SINABI MONG: “KAYO NA PO ANG BAHALA,” AKO NA ANG TITINGIN SA LAHAT; AALIWIN KITA, PALALAYAIN KITA AT GAGABAYAN KITA.

 

 

O HESUS, IPINAPAUBAYA KO ANG SARILI KO SA IYO, BAHALA NA PO KAYO SA LAHAT! (10 BESES)

 

IKASIYAM NA ARAW

 

LAGING MANALANGIN NA MAGING HANDANG SUMUKO, AT TATANGGAPIN MO DAHIL DITO ANG DAKILANG KAPAYAPAAN AT MGA DAKILANG GANTIMPALA, KAHIT NA ANG DULOT KO SA IYO AY ANG BIYAYA NG PAG-AALAY, NG PAGSISISI, AT NG PAGMAMAHAL. ANO ANG SAYSYAY NG PAGHIHIRAP? IMPOSIBLE BA ITO SA IYO? IPIKIT ANG MGA MATA AT SABIHIN SA IYONG KALULUWA, “HESUS, KAYO NA PO ANG BAHALA.” HUWAG KANG MATAKOT, AKO ANG MAG-AALAGA SA LAHAT NG BAGAY AT PUPURIHIN MO ANG AKING NGALAN SA IYONG KABABAANG-LOOB. ISANG LIBONG PANALANGIN AY HINDI KAYANG PANTAYAN ANG ISANG KILOS NG PAGSUKO, TANDAAN MO IYAN. WALANG NOBENA NA MAS MABISA PA DITO.

 

O HESUS, IPINAPAUBAYA KO ANG SARILI KO SA IYO, BAHALA NA PO KAYO SA LAHAT! (10 BESES)

 

MARIA, AKING INA, AKO AY SA IYO NGAYON AT KAYLANMAN.

SA PAMAMAGITAN MO AT KASAMA MO

NAIS KONG MAPABILANG LAMANG

NANG GANAP KAY HESUS. AMEN.

 

salamat sa internet sa ginamit na photo…