MAGPASENSYA… UMAGA AT GABI

BAWAT ARAW KASAMA SI SAN FRANCISCO DE SALES 6 Marami ang nagkakamali na bumuo ng kanilang buhay espirituwal sa gitna ng mga mahahalagang krisis at malalaking oportunidad sa kanilang buhay, na bihirang namang maganap.

Read More

ST. JOSEPH CHRISTMAS NOVENA

Glorious St. Joseph, foster-father and protector of Jesus Christ! To you do I raise my heart and hands to implore your powerful intercession. Please obtain for me from the kind Heart of Jesus the help and graces necessary for my…

Read More