PANALANGIN SA PANAHON NG MATINDING TAG-INIT

ORATIO IMPERATA LABAN SA MATINDING TAG-INIT AT TAG-TUYOT Ama naming makapangyarihan, hawak mo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Taglay ang kababaang-loob inaamin namin ang aming pagkukulang at pagmamalabis sa kalikasang iyong ipinagkatiwala sa amin. Batid namin ang malubhang kalagayan nito dahil sa mahabang panahon…

Read More

HINDI BA LAHAT NG MAYROON AKO AY TINANGGAP KO DIN?

BAWAT ARAW KASAMA SI SAN FRANCISCO DE SALES 10 Lalo nating inaalala at pinahahalagahan ang mga mumunting habag ng Diyos – lalo na ang mga pribado, lihim na awa niya na ako lang ang nakaaalam – lalo nating…

Read More