Home » Blog » SAINTS OF JUNE: SAN ROMUALDO ABAD

SAINTS OF JUNE: SAN ROMUALDO ABAD

 

HUNYO 19

 

 

A. KUWENTO NG BUHAY

 

Sa Ravenna, isang lungsod ng Italy, isinilang si San Romualdo sa kalagitnaan ng 10th century. Nagmula siya sa isang pamilyang kinikilala at marangal ang pamumuhay.

 

Nagkaroong ng malagim na karanasan si Romualdo sa kanyang pagkabata. Nasaksihan niya kung paano nakapatay ng isang tao ang kanyang sariling ama habang may isang labanan. Naging malakas ang dating nito sa batang si Romualdo na pumasok siya sa monasteryo ng mga Benedictines upang ilaan ang sarili sa paglilingkod sa Diyos.

 

Napakaganda ng kanyang pagsasabuhay ng buhay bilang monghe dahil sa kanyang maingat na pagsunod sa lahat ng batas sa loob ng monasteryo. Naging mitsa naman ito ng galit at inggit ng ibang mga monghe dahil sila ay pabaya sa sariling pagsasabuhay. Nagalit din sila sa mga pagkakataong itinutuwid ni San Romualdo ang kanilang mga kamalian.  Dahil dito, pinayagan si San Romualdo na lumayo muna upang makapag-isa.

 

Nagka-inspirasyon naman si San Romualdo na maglibot sa buong Italy upang magtayo ng mga monasteryo at ng mga grupo ng mga ermitanyo.  Samantala hindi nabawasan ang kanyang paghahanap sa katahimikan at pag-iisa para sa pagdarasall at sakripisyo.  Lalong naging masidhi ang kanyang pagsasanay ng sarili upang lalong lumago sa kabutihan at sa buhay-kabanalan.

 

Dumanas ng isang malaking pagsubok si San Romualdo nang maranasan niya ang espirituwal na tag-tuyot.  Nang lumipas ang pagsubok na ito, humingi siya ng pahintulot na sumama sa mga misyonero upang magpahayag ng Mabuting Balita sa bansang Hungary. Hindi ito natuloy dahil sa tuwing magpa-plano siya upang umalis ay nagkakaroon siya ng malubhang karamdaman. Tinanggap niyang kalooban ng Diyos na hindi siya maging isang misyonero.

 

Pagbalik niya sa Ravenna, pinili niyang maging isang ermitanyo at nagtayo siya ng isang grupo ng mga ermitanyo na tinatawag na CamaldoleseOrder. Kinuha ang pangalang Camaldolese sa gubat kung saan nanirahan ang mga ermitanyo.

 

May dalawang uri ng ermitanyo sa grupong binuo ni San Romualdo. Ang una ay iyong maaaring lumabas ng kanilang silid upang makipagdasal sa ibang kasapi. Ang ikalawa ay iyong talagang hindi lumalabas ng silid nila at walang anumang kontak sa labas.

 

Dahil sa kanyang buhay ng sakripisyo at sa paghahangad sa kabanalan, malaking tulong ang nagawa ni San Romualdo upang ituwid ang mga maling gawain ng mga monghe nang panahong iyon.  At hanggang ngayon ang mga mongheng Camaldolese ay patuloy na nagsasalarawan ng pananaw ni San Romualdo para sa buong simbahan.

 

Namatay si San Romualdo nang siya ay 100 taong gulang noong 1027.

 

 

B. HAMON SA BUHAY

 

Malaking inspirasyon na makatagpo ng isang taong buo ang prinsipyo sa buhay tulad ni San Romualdo. Hindi siya nakinig o naapektuhan ng sinasabi o ginagawa ng iba.  Ang mahalaga sa kanya ay sundin ang tinig ng Diyos na bumubulong sa kanyang puso. Pagkalooban sana tayo ng ganitong biyaya.

 

K. KATAGA NG BUHAY

 

Fil 3: 13-14

 

Hindi ko inaakala, mga kapatid, na nakarating na ako; ngunit nililimot ko ang nasa likod ko at pinagsisikapan ang mga hinaharap; at tumatakbo akong naghahanap ng gantimpala ng makalangit na pagtawag sa akin ng Diyos kay Kristo Hesus.

 

(MULA SA AKLAT NA “ISANG SULYAP SA MGA SANTO, BY FR. RMARCOS)

1 Comments