Home » Blog » PANALANGIN SA MGA ANGHEL

PANALANGIN SA MGA ANGHEL

SA GITNA NG MGA TUKSO NG KAAWAY AT SA MGA KADILIMANG DULOT NG KASALANAN, PANINIMDIM NG PANDEMYA O DEPRESYON, AT NG IMPLUWENSYA NG KAPALIGIRAN AT SOCIAL MEDIA, LUBHANG MAHALAGA NA MANALANGIN SA MGA ANGHEL NG DIYOS NA INATASANG MANGALAGA SA ATING MGA KALULUWA.

 ANGHEL NG DIYOS (ANGEL OF GOD)

 

Anghel ng Diyos, Tanod na mahal

Pagibig ng Diyos sa iyoy humirang.

Sa gabi at araw, manatiling kapisan.

Maging tanglaw at bantay,

pinuno ko’t gabay.

Amen.

 

Sariling Salin ng ourparishpriest blogspot

 

 

PANALANGIN KAY SAN MIGUEL ARKANGHEL

(PRAYER TO ST. MICHAEL THE ARCHANGEL) 

 

 

 

San Miguel Arkanghel, ipagsanggalang kami sa digmaan.

Maging kalasag ka nawa laban sa kasamaan

at patibong ng diyablong tampalasan.

Puksain siya ng DIYOS, aming panambitan.

At ikaw na Prinsipe ng hukbo sa kalangitan,

sa kapangyarihan ng DIYOS,

ibulid si Satanas sa kalaliman,

sampu ng mga espiritung kalaban

na naglilibot sa mundong tahanan

hangad na mga kaluluwa’y 

mahulog sa kapahamakan. Amen.

 

 

Sariling Salin ng ourparishpriest blogspot