Home » Blog » IHANDOG SA PANGINOON – ONE GOOD VOTE PARA SA BAYAN

IHANDOG SA PANGINOON – ONE GOOD VOTE PARA SA BAYAN

 

VOTE FOR GOD
– iyong kandidatong may paggalang sa Diyos at pananampalataya, sa mga lider-espirituwal at mga kasapi ng bawat relihyon, at sa paniniwalang espirituwal ng bawat Pilipino
VOTE FOR LIFE
– iyong kandidatong nagtataguyod ng buhay ng lahat,
ng mga walang laban dahil sa kahinaan, kamangmangan, o kahirapan
VOTE FOR COURTESY
– iyong kandidatong may simpleng paggalang sa kapwa tao, sa kanilang dangal, sa ala-ala ng mga yumao na, sa mga kababaihan
VOTE FOR GOOD MANNERS
– iyong kandidatong magsisilbing mabuting halimbawa sa iyo at sa iyong mga anak sa salita at gawa; walang yabang at kabastusan
VOTE FOR CHARITY
– iyong kandidatong nagsisikap na maghasik ng pagmamahalan at pagkakaisa, pag-uugnayan at pagtutulungan, 
sa halip na paghahati-hati at pagkakawatak-watak
VOTE FOR THE POOR 
– iyong kandidatong lumalapit sa mahihirap at hindi lamang nangangako ng mga bagay na hindi maaasahan