Home » Blog » NOBENA PARA SA PASKO (November 30 – December 24)

NOBENA PARA SA PASKO (November 30 – December 24)

ST. ANDREW CHRISTMAS NOVENA PRAYERHail and blessed be the hour and moment in which the Son of God was born Of the most pure Virgin Mary, at midnight, in Bethlehem, in the piercing cold. 
In that hour vouchsafe, I beseech Thee, O my God, to hear my prayer and grant my desires through the merits of Our Savior Jesus Christ, and of His blessed Mother. Amen. 

(now mention your special Christmas intention)

(to be prayed 15x a day from Nov 30 until Dec 24)
– shared to me by holy friends, now in heaven, Bert and Bie Singson (+)

——————–

 O SA TAGALOG (FILIPINO)

Purihin at ipagdangal ang oras at sandali na isinilang ang Anak ng Diyos mula sa dalisay na Mahal na Birheng Maria, sa hatinggabi sa Betlehem sa gitna ng matinding lamig.

Sa oras na iyon, marapatin mo, hiling ko po, O aking Diyos na dinggin ang aking panalangin at ipagkaloob ang aking ninanais sa pamamagitan ng Aming Panginoong Hesukristo, at ng kanyang Mahal na Ina. Amen.

 (ngayon banggitin ang iyong kahilingan para sa Pasko)

 (darasalin ng 15 beses mula Nob 30 hanggang Dis 24)

 

–>

PLS SHARE WITH A LOVED ONE…