Home » Blog » PANALANGIN SA VALENTINE’S DAY

PANALANGIN SA VALENTINE’S DAY

Amang Mapagmahal,
Nais kitang pasalamatan dahil sa dakilang pagmamahal na alay mo para sa buong mundo at para sa akin.
Salamat po sa pagbibigay mo araw-araw ng iyong pagmamahal at sa lakas na dulot mo sa akin bawat sandali.
Kung wala ka… hindi ako makakikilos… hindi ako makahihinga… sapagkat kailangan ko ang iyong pagmamahal upang mabuhay.
Ito ang pagkain at gamot ng aking kaluluwa, Panginoon.
Mangyari lamang na patuloy mong ipadama ang Iyong pagmamahal na nagbibigay-aliw sa aking buhay.
Panginoon, iniaalay ko ang aking sarili upang maging ganap ako sa larangan ng pagmamahal…
upang maipahayag ko at maibahagi ko ito sa ibang tao.
Panginoon, hindi ako laging mabuti at dahil dito, patawarin Mo ako.
Panginoon, may mga taong mahirap mahalin…
subalit nais kong maging tulad ng Iyong Anak na si Hesus…
kaya ituloy mo ang ginagawa mo sa aking puso upang matulad ako sa iyo.
Sa ngalan ni Hesus, hiling ko po ito…
Amen.
Mahal na Puso ni Hesus, maawa ka sa akin…
(image, thanks to the internet)