Home » Do You Know?

HIMALA AT KABABALAGHAN NG MGA SANTO

MGA KAHANGA-HANGANG TANDA NG KABANALAN Sa tradisyong Katoliko, ang mga himala ng mga santo at santa, mistiko (mga taong may malalim na karanasan ng ugnayan o pang-unawa sa Diyos, lalo na sa panalangin), at mga banal na tao ay may mayamang kasaysayan sa buhay-Kristiyano. Ang…

Read More

SANTONG MAY PINAKAMARAMING HIMALA HANGGANG NGAYON: SAN SHARBEL (ST. CHARBEL)

Bukod sa Mahal na Birheng Maria, ang santo na kinikilalang may pinakamaraming nagawa (at ginagawa pa) na mga himala ay ang ermitanyong si San Sharbel (o Saint Charbel/ Sharbel) mula sa bansang Lebanon, ang pinaka-Kristiyanong bansa sa buong Middle East. Ayon sa talaan ng mga himala niya, umabot na…

Read More

CARDINAL GAUDENCIO B. ROSALES: MABUTING HALIMBAWA SA PAGLILINGKOD

ANG KADAKILAAN AT KABANALAN NI CARDINAL GAUDENCIO ROSALES   (isang lumang larawan ng Kardinal kasama ang mga simpleng tao)…

Read More

BINATILYONG ALAGAD NG DIVINE MERCY

 KILALANIN ANG “YOUNG APOSTLE OF MERCY”   (from FB page: “Praying with Carson”) Namumuno siya ng Divine Mercy Chaplet mula sa kanilang bahay sa America.

Read More

NEW BOOKS FROM OURPARISHPRIEST!

I am happy to announce that limited copies of my 2023 books are now available in this Lazada store. If you are looking for Lenten reading this year, kindly check this out: “Pagkilatis sa mga Espiritu,” a book on Discernment of Spirits in the teachings of St.

Read More