Home » financial healing; paghilom pinansyal

PANALANGIN PARA SA FINANCIAL HEALING (Paghilom Pinansyal)

Makapangyarihang Diyos, Manlilikha, Kanlungan, Lakas at Tagapagtaguyod ng lahat, Ikaw ang may katha ng lahat at ang bukal ng lahat ng kabutihan. Narito po akong nagtitiwala sa iyong kabutihan at dakilang pagmamahal dahil sinabi mo: “Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan…

Read More