Home » santo

MGA PILIPINONG OBISPO, KANDIDATO SA PAGKA-SANTO

Ilang Pilipinong obispo ang maaaring tanghalin balang araw bilang mga santo ng ating simbahan. Bukod sa mabuti nilang pamumuno sa bayan ng Diyos, ang mga ito ay nakilala sa kanilang sariling kabanalan at matapat na pagsunod sa buhay at halimbawa ng Panginoong Hesukristo bilang alagad at lingkod.

Read More