Home ยป stations of the cross

ANG DAAN NG KRUS PARA SA KAPAYAPAAN AT PAGHILOM

MGA MAIIKLING PAGNINILAY Sa harap ng Diyos, kasama ang Mahal na Birhen at ang mga anghel at mga banal, makibahagi tayo sa Daan ng Krus para sa kapayapaan at paghilom (peace and healing). Kailangang kailangan natin ang mga ito ngayon. Nawa ang kapayapaan at paghilom…

Read More