Home » Blog » IKA-APAT NA LINGGO SA ADBIYENTO A

IKA-APAT NA LINGGO SA ADBIYENTO A

KATAHIMIKAN AT PAGSUNOD
Sa simula ng adbiyento, isang malakas na boses ang gumambala sa atin, ang tinig ni Juan Bautista.  Ngayong malapit nang matapos ang panahong ito, at malapit na ring dumating ang Pasko, ang sigaw ng propeta ay nagbibigay-daan sa katahimikan ng isa pang gabay natin sa paghahanda, si Jose ng Nazareth.
Tahimik si Jose hindi dahil wala siyang kailangang sabihin.  Sa katunayan, ang daming tanong sa kanyang puso at isipan.  Ang daming gumugulo sa kanya tungkol sa misteryo ng kanyang kasintahang si Maria at ang magiging anak nito. At tiyak naipagdasal niya ang mga ito sa Diyos.
Subalit pinili pa rin ni Jose na tumahimik, hindi sapilitan kundi bukal sa kalooban.  Ito ay dahil nais niya talagang makinig.  Nais niyang marinig kung ano ang sasabihin ng Diyos.  Sabi sa ebanghelyo, kinausap siya ng anghel ng Panginoon sa kanyang pananahimik.  At dahil tahimik siya, mas lalo niyang naunawaan, natanggap at nasunod ang kalooban ng Diyos.
Ilang beses na ang gulo natin sa harap ng Diyos.  Ilang beses ang ingay natin sa harap ng ating kapwa.  Tapos, nagrereklamo tayo na wala tayong naintindihan o napulot sa ating ugnayan sa Diyos at sa kapwa, na lalong naging masidhi ang pagkalito at lalong lumaki ang gulo.
Ang makinig ay ang hayaan ang sarili na matuto, makilala, maunawaan, at mabigyang puwang ang iba upang maakay nila tayo at maipakita sa atin ang daan.  Sa pakikinig, nabuksan ang puso ni San Jose at naging handa siyang sumunod sa plano ng Diyos.
Habang tumitindi ang ingay sa labas – sa mga palengke at mall, o sa kalsada – napapansin mo bang kailangan mong manahimik sa harap ng Diyos upang magka-saysay ang Paskong ito? Bakit hindi ka magsimba, o magdasal sa adoration chapel, o magnilay sa Bibliya? 
Napapansin mo bang may mga taong dapat kang pakinggan upang lumalim ang pagtanggap at pagkakasundo? Bakit hindi mo subukang makinig naman sa halip na magsalita lang sa harapan nila.
San Jose, turuan mo kaming maging tahimik sa gitna ng misteryo ng Pasko ng Pagsilang ng Panginoon Hesukristo.