Home » Blog » IKA-LIMANG LINGGO NG PAGKABUHAY

IKA-LIMANG LINGGO NG PAGKABUHAY

ANG DAAN
Totoo may lugar nga sa langit para sa atin tulad ng sabi ng Panginoong Hesus sa mabuting balita ngayon (Jn 14: 1-12).
Totoo din na mismo ang Panginoon ang maghahanda ng lugar na ito para sa ating lahat na sumasampalataya. Kaygandang pangako para sa atin!
At eto na naman si Tomas taglay ang kanyang mga praktikal na tanong. Di ba noong isang linggo lang, balisa siya kung paano maniniwala gayong wala namang patunay: Hanggat hindi ko nakikita… hindi ako maniniwala!  Pero nang dumating si Hesus, biglang nabuhay ang likas niyang pagiging praktikal: Panginoon ko at Diyos ko!
Ngayon iba naman ang tanong ni Tomas. Hindi siya duda na may mga silid sa buhay na walang hanggan at walang duda rin na si Hesus ang siyang maghahanda nito para sa atin. Pero ang kanyang bagong problema: paano po namin malalaman ang daan?  Parang ito din ang tanong natin at salamat kay Sto. Tomas at inunahan niya tayo.
Buong giliw na ginabayan ng Panginoon si Tomas: “Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay.”  Ang daan pala ay hindi paraan ng pagsasalita o pagkilos.  Ang daan pala ay si Hesus mismo, isang makabuluhang kaugnayan sa kanya.
Ang Pagkabuhay ay nagtuturo sa atin tungkol kay Hesus sa paraan higit sa nagdaan. Si Hesus nga ang daan sa Ama, ang daan sa pagpapatawad, ang daan sa kapayapaan, ang daan sa pagkakasundo at pagkakaisa sa Diyos. Siya din ang daan upang makita natin ang ating sarili na nauugnay sa kapwa tao. Walang ibang daan maliban sa ibinigay ng Ama at pinagtibay ng Espiritu – si Hesus.
Ngayong panahon ng Pagkabuhay, inaanyayahan tayong tuklasin ang daan na ito. Ito ang panahon upang suriin an gating paglalakbay kasama ang Panginoon. paano ko ba minamahal siya? Paano ko ba sinusundan siya?
Sa panalangin at mga sakramento, sa Bibliya at sa Simbahan, sa paglilingkod at maging sa araw-araw na gawain at mga sakripisyo, mas lalo ba akong napapalapit sa Panginoon?
May isang writer na katatapos lamang sumulat ng aklat tungkol sa Panginoon Hesus – pero hindi bilang isang scholar sa bible o sa history – kundi bilang talaan ng kanyang relasyon sa Panginoon. maaaring hindi natin kayang sumulat ng ganito pero maganda pa rin tingnan kung ano ang epekto ni Hesus sa ating buhay ngayon.
Wala nang mas practical pang paraan na isabuhay ang Pagkabuhay ng Panginoon kundi ang suriin ang ating sariling relasyon sa kanya. Gawin nating paglalakbay itong panahong ito upang lalo siyang makilala.