Home » Blog » IKA-16 NA LINGGO SA KARANIWANG PANAHON A

IKA-16 NA LINGGO SA KARANIWANG PANAHON A


PAANO MAKAWALA SA MGA KAAWAY?

Hindi natin maiwasang isipin paminsan-minsan ang mga taong nagpahirap o nanakit sa atin. Sa kailaliman ng ating mga puso, gusto nating gantihan ang mga kaaway natin. Pero kadalasan, gusto nating makita na nanghihina ang ating mga kaaway. Ito ang nagdudulot ng maraming karahasan sa mga tao at bayan, tribo at komunidad. Ito ay  nagdudulot rin ng matinding sakit sa puso sa maraming indibidwal at maraming pamilya.

Ngayon, sulyapan natin ang pag-uugali ng Diyos tungo sa mga kaaway, ang mga taong nagsabi na sila ay kaaway ng Diyos, sa pag-ibig at bayan niya. Una, makikita natin ang ugaling mapagpasensya. Tuwing ang mga magsasaka ay gustong bunutin ang mga ligaw na damo na tumutubo sa tabi ng trigo, Sinasabi sa kanila ng may-ari na lupa hayaang tumubo ang mga ligaw na damo hanggang sa anihin ang mga trigo, bigyan ito ng oras at hayaang tumubo gaya ng karamihan.

At ang pangalawang pag-uugali ay pagpapatawad. Sinasabi ng Aklat ng Karunungan na ang Diyos ay binibigyan tayo ng pag-asa sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng oras para pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Lahat ng sitwasyon ay may solusyon o may pag-asa. Lahat ng tao ay may pag-asa. Sa kabutihan ng Puso ng Diyos, siya ay patuloy na naniniwala sa kabutihan ng mga tao, at kahit na sa mga taong masama o napakasama.
Balikan natin ang pinapakita nating ugali sa mga kaaway natin, sa mga taong iniiwasan natin, sa mga taong nakasakit talaga sa atin na dala-dala natin ngayon. Hiniling ba natin na sila ay mamatay? Ipinagdasal ba natin na sila ay makaranas ng kabiguan at kamalasan sa buhay nila? Kadalasan, natutuwa tayong isipin na gantihan sila, para maranasan din nila ang sakit na naranasan natin mula sa kanila.

Sa seminaryo ay mayroon ding “bully”. Kami ay biktima ng kanyang kayabangan o kaangasan, mahina kami at hindi namin  siya makausap o makumpronta dahil siya ay may mas matanda  sa amin. Isang araw ay nagkaroon kami ng “Healing Mass”. Ang mga Seminarista ay isa isang nawawalan ng nawawalan malay sa tuwing sila ay hahawakan ng “Healing Priest”. Lumingon ako sa kanan at nakita ko ang “Bully” na  Seminarista na nawalan din ng malay. Ako ay nangisi o napangiti at binulong sa katabi ko na nasa kaliwa na “ang “Bully” na Seminaristang iyon ay talagang mawawalan ng malay dahil siya ay makasalanan!” Nung lumapit na sa akin ang “Healing Priest”, hindi pa man niya ako nahahawakan ay nagsisimula na kong matunaw at mawalan ng malay! Ipinaalala sakin ng Diyos na wala kaming pinagkaiba nung “Bully” na Seminarista.

Sa buhay, ay di talaga mawawala ang mga taong magpapahirap sa atin, mga taong sakim, mga taong inggit at mga taong sinungaling. Ngunit sinasabi sa atin ng Diyos sa Ebanghelyo na huwag tayong magpapatalo sa ating mga kaaway. Sila ay ating talunin ng walang halong karahasan at kasamaan, talunin natin silala sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Ebanghelyo.

Gusto mo bang makakawala sa iyong mga kaaway? Makinig ka sa Diyos dahil alam niya ang solusyon at ibibigay niya ito sa iyo. Ang solusyon ay pagbabago sa ating mga ugali. Gaya ni Hesus, yakapin nating kaugalian ng pagiging mapagpasensya at mapagpatawad. Ang Justisya ay nasa kamay ng Diyos at ito ay darating  sa takdang oras.

Kung gusto natin maging malaya ngayon, dapat handa tayong gayahin ang Puso Ng Diyos. Maging mapagpasensya at mapagpatawad. Hilingin natin sa Espiritu Santo na tayo ay gabayan at suportahan.